Pracovné listy

Pracovné listy vo formáte pdf  sú koncipované ako doplnkový vzdelávací materiál k exponátom nachádzajúcim sa v ZCV Aurelium a majú vám spestriť a obohatiť chvíle, ktoré u nás strávite.

Pracovné listy sú určené nielen pre študentov základných a stredných škôl a ich pedagógov, ale pre všetkých, ktorí majú chuť nadobudnúť novú úroveň poznatkov a zážitkov.

Pracovné listy obsahujú otázky ohľadom exponátov, ktoré sú podobné otázkam našich lektorov. Cieľom je, aby vás otázky podnecovali k hlbšiemu zamysleniu sa nad jednotlivými fyzikálnymi a prírodnými javmi a dospieť tak k väčšiemu poznaniu a chápaniu sveta okolo nás.

Pracovné listy si môžete stiahnuť tu:

PRACOVNÉ LISTY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY


PRACOVNÉ LISTY PRE STREDNÉ ŠKOLY