Preskočiť na obsah

Žijeme v dobe, kedy sú technológie povinnou výbavou triedy

  • 3. decembra 2019

V novembri zavítali do Aurelia žiaci z anglickej školy Galileo School. Že sú žiaci nadaní nielen v angličtine, ale aj v programovaní robotov, nám povedala sympatická učiteľka Simonka.

V novembri zavítali do Aurelia žiaci z anglickej školy Galileo School. Že sú žiaci nadaní nielen v angličtine, ale aj v programovaní robotov, nám povedala sympatická učiteľka Simonka.

Aurelium: Všimla som si, že vás žiaci oslovujú anglicky Ms. Vaša škola je výhradne anglická? Porozprávajte nám niečo z vašej praxe.

Simonka: Žiaci ma volajú miss Simonka, pretože na súkromnej anglickej škole GALILEO SCHOOL tak žiaci učiteľov oslovujú. Pôsobím tu už siedmy rok a úprimne môžem povedať, že ja „nepracujem“, pretože robím to, čo ma baví a v Galileu som sa našla.

A: Ako ide deťom angličtina a chodia na školu aj zahraniční študenti?

S: Deti sa s angličtinou zžili, pretože okrem hodín slovenského jazyka majú všetky ostatné predmety v anglickom jazyku. Naopak, zahraničných študentov, ktorých nie je málo, učím slovenský jazyk a literatúru a aj predmet extra Slovak.

A: Používate na škole nejaké technické „vychytávky“ v rámci vyučovania alebo voľného času ?

S: Žijeme v dobe, kedy sú moderné technológie povinnou výbavou triedy. „Wifina“ je aj v jedálni a telocvični a žiaci s učiteľom komunikujú online. Naše učebnice sú napojené na domovské stránky vydavateľa. Galileo je jednou z prvých dvoch škôl na svete, ktoré získali od firmy Microsoft smartphony pre celé gymnázium. Vďaka tomu sme sa stali tzv. inovatívnou školou.

A: Znamená to teda, že aj žiaci majú pozitívny vzťah k technike?

S: Naši žiaci sa zúčastnili v New Yorku súťaže v programovaní robotov a v súčasnosti využívame tohto robota na hodinách IT. Zrejme nastal čas dať viac priestoru bežným technickým zručnostiam – naučiť žiakov opraviť defekt na bicykli, či dokázať vymeniť koncovku na elektrickej predlžovačke.

A: To máte pravdu, nestačí vzdelávať len skúsených programátorov, ale pre budúce múdre mozgy potrebujeme, aby sa deti viac zaujímali o vedu a techniku. Preto vzniklo aj Aurelium.  

S: Áno, exponáty v Aureliu sú zaujímavé nielen pre žiakov, ale aj pre nás pedagógov. Pri viacerých exponátoch formou hry decká ani nezbadali, že sa vlastne vzdelávajú.  Simulátor jazdy na aute už bola čerešnička na torte ;).

 A: Ako sa darilo deťom vyplniť naše pracovné listy? Všimla som si, že to brali celkom zodpovedne 😉

S: Pracovné listy boli pre žiakov veľkou „challenge“. Neustále behali k exponátom, aby dokázali vyriešiť čo najviac otázok. Aurelium hodnotím ako správna učiteľka známkou a dávam vám 1*. Návšteva Aurelia bola pre nás hodnotným prínosom.

A: Ďakujem vám za rozhovor

Spracovala: Martina Ivičič, ZCV Aurelium