Preskočiť na obsah

Výstava Aurel Stodola – Majster techniky

 • 22. januára 2019

Stodola pochoval parný stroj, ktorý dominoval v 19. storočí a stál pri zrode novej generácie rotačných tepelných strojov – parných a plynových turbín. Je objaviteľom významného Gouy-Stodolovho zákona. Ako pedagóg, vedec, konštruktér, filozof, etik – teda všestranná osobnosť, rozhodne presiahol hranice svojej doby.

V máji 2019 si pripomenieme 160. výročie narodenia tohto významného slovenského učenca. Keďže Zážitkové centrum vedy Aurelium nesie jeho meno, rozhodli sme sa ponúknuť v našich priestoroch návštevníkom výstavu o jeho živote a diele.

Životné medzníky Aurela Stodolu

 • 10. 5. 1859 narodený vo Vrbickom Huštáku, garbiarskom predmestí župného mesta Liptovského Sv. Mikuláša
 • od 1869 stredoškolské štúdiá v Kežmarku, Levoči a na Štátnej reálnej škole v Košiciach
 • 1877 – 1881 štúdium na Zürišskej univerzite a štúdium strojného inžinierstva na Technickej vysokej škole v Zürichu
 • 1880 – 1882 práca v rámci študijnej praxe, Strojárne štátnych uhorských železníc, Budapešť
 • 1883 štúdium techniky v Charlottenburgu
 • 1884 štúdium techniky v Paríži, Sorbonna a súbežná práca v strojárni Harmann-Lachapelle
 • 1884 – 1885 rekonštrukcia rodinného podniku Kováč a Stodola v Liptovskom Mikuláši
 • 1886 – 1892 zamestnaný ako inžinier a konštruktér vo firme Ruston a spol. v Prahe
 • 1892 pozvanie učiť na Technickej vysokej škole v Zürichu
 • 1897 – 1900 vybudovanie strojného laboratória
 • 1902 zásadná prednáška na zjazde Spolku nemeckých inžinierov
 • 1903 prvé vydanie diela Parné turbíny a výhľady tepelných strojov
 • 1905 udelenie titulu Dr. h. c., Vysokej školy technickej v Hannoveri
 • 1908 udelenie Grashofovej medaily, najvyššieho vyznamenania Spolku nemeckých inžinierov
 • 1915 konštrukcia pohyblivej umelej ruky v spolupráci s nemeckým chirurgom F. Sauerbruchom
 • 1931 vydanie diela Myšlienky o svetonázore z hľadiska inžiniera
 • 1939 spolupráca pri uvedení prvej plynovej turbíny v Neuchatel
 • 1940 udelenie Medzinárodnej medaily Jamesa Watta
 • 25. 12. 1942 zomrel v Zürichu

Zdroj: Brožúra – Aurel Stodola – Majster techniky, CVTI SR