Preskočiť na obsah

Vychováme z generácie Z vedcov budúcnosti?

  • 13. júla 2020

Odliv mladých vedcov je dlhodobý problém. Keď však ideme do hĺbky, potrebujeme najprv vzbudiť v mládeži zvedavosť a záujem o vedu.

Úspešný mladý robotik Martin robí kariéru v nemeckej vesmírnej agentúre. Mladého fyzika z Nitry čaká lukratívny výskum v Singapure. Prečo títo ľudia nepôsobia na Slovensku? Odliv mladých vedcov do zahraničia je dlhodobý problém, ktorý sa musí riešiť komplexne a od základov. Nemalo by ísť len o nesystémové motivačné balíčky. Keď ideme do hĺbky problému, potrebujeme najprv vzbudiť v mládeži zvedavosť a záujem o vedu, napríklad atraktívnym formátom zážitkových centier vedy.

Americká kultúrna antropologička Margaret Meadová výstižne popísala problém kritického myslenia u detí: „Deti sa majú naučiť AKO myslieť, nie ČO si myslieť“. Tieto slová veľmi jasne opisujú fungovanie na školách. Husákove deti si dobre pamätajú na jasné pokyny: „Odpíšte z tabule a naučte sa text naspamäť!“. Nedá sa, samozrejme, zovšeobecňovať, že takýto systém funguje dodnes na všetkých školách. Mnohí pedagógovia aj riaditelia škôl už dávno pochopili, že týmto smerom cesta ku kvalitnému vzdelávaniu nevedie. Nachádzajú nové kreatívne modely výučby a inšpirujú sa zahraničím.

Čo však môžu robiť, pokiaľ napríklad škola nedisponuje dostatočnými učebnými pomôckami, na ktorých by mohli učivo názorne predviesť? Existujú výrazné rozdiely vo vybavení učebnými pomôckami v školách väčších miest a v malých obciach. Bavíme sa najmä o fyzikálnych javoch, princípoch mechaniky, základoch strojárstva či fungovaní optiky a zákonitostiach svetla. Takéto poznatky sú častokrát veľmi abstraktné a v mládeži veľmi ťažko dokážu vzbudiť zvedavosť.

Obzvlášť pre Generáciu Z a mileniálov je kľuka či kladka skôr prehistorická záležitosť, než základ konštrukcií stavieb a strojov.

DOKÁŽEME V MLÁDEŽI VZBUDIŤ ZÁUJEM O VEDU?

Podľa výskumov študenti na vyučovacích hodinách preferujú praktické experimenty. Ak však škola nemá takéto možnosti, môže doplniť svoj výučbový plán o návštevu zážitkového centra vedy. V zážitkovom centre vedy AURELIUM sa riadime heslom Jána Amosa Komenského Škola hrou.

Je to celkom sci-fi, keď nudná a nezrozumiteľná poučka pred tebou zrazu ožije. To si zapamätáš,“ hovorí Kristína, ktorá vyštudovala pedagogiku a v Aureliu pôsobí ako lektorka.

 

DÔLEŽITÉ JE NEPRESTAŤ SA PÝTAŤ.“
(ALBERT EINSTEIN)

Do Aurelia chodia zvedaví ľudia, ktorí sa radi pýtajú, ako veci fungujú. Exponáty sú v prevažnej miere interaktívne, takže vedecké poznatky sú skryté v zábavnom experimente. Tu napríklad prídete na to, prečo vám elektrizujú vlasy alebo ako môžete „potopiť“ ponorku.

Práve takéto formy objavovania a vzdelávania sú vhodným nástrojom, ako nenásilne primäť mladých k záujmu o vedu a techniku. Tým pádom máme väčšiu šancu si zabezpečiť širšiu a kvalitnú základňu budúcich vedcov.

Text: Martina Ivičič

Zdroje foto:

www.aurelium.sk

www.pexels.com