Preskočiť na obsah

Tip na výlet – Bazaltový lom v Dolnej Prašnici

  • 13. augusta 2017

Ak ste milovníkmi geológie, prípadne preferujete pešiu alebo cyklistickú turistiku, odporúčame vám navštíviť zaujímavý objekt  v opustenom lome neďaleko obce Horný Harmanec v Kremnických vrchoch. Na okraji prírodnej rezervácie Svrčinník sa v nádherných stĺpovitých šesťhranných formáciách nachádza neogénny bazaltoidný andezit, ktorý sa tu v minulosti ťažil. Samotný opustený lom je pomerne veľký, dosahuje dĺžku až 100 metrov a výška stien sa pohybuje až na hranici 15 metrov. Toto miesto predstavuje výnimočnú ukážku stĺpovitej odlučnosti vulkanickej horniny, ktorej hexagonálne stĺpy dosahujú hrúbku až 1 metra a výšku 8 metrov. V strednej časti lomu sú stĺpy vztýčené, na okrajoch sú uložené približne pod uhlom 45º. Na dne lomu, pod jeho stenami, sa nachádzajú takzvané opadové kužele s ostrohrannými úlomkami, dosahujúcimi dĺžku až 1 meter. Lokalita je súčasťou Banskobystrického geoparku. Andezit je síce pomerne často sa vyskytujúca výlevná vulkanická hornina, ale nie vždy ho nachádzame v takej atraktívnej forme, ako v lome v Dolnej Prašnici… Viac o tomto zaujímavom objekte sa dozviete v článku Bazaltový lom v Dolnej Prašnici na portáli VEDANADOSAH.sk.