Preskočiť na obsah

Súťaž robotov FIRST Global Slovensko 2023

 • 22. júna 2023

First Global Slovakia

FIRST Global Slovakia je slovenské občianske združenie, ktorého hlavným zámerom je každoročne vyberať, mentorovať a sprevádzať slovenskú reprezentáciu na medzinárodnú olympiádu v robotike FIRST Global.

Do súťaže sa mohli zapojiť tímy stredoškolákov podľa pravidiel aktuálneho ročníka bez ohľadu na typ školy, predchádzajúce skúsenosti s podobnými súťažami, či sociálno-ekonomické zázemie. Potrebné boli iba nadšenie a túžba zažiť a naučiť sa niečo nové.

Úlohou FIRST Global Slovakia je pomáhať mladým ľuďom objavovať a rozvíjať ich záujem nielen o robotiku, ale aj o vedu, technológie, strojárstvo a matematiku (v angličtine science, technology, engineering, mathematics – a pre ne často používaná skratka STEM).

„Cieľom programu FIRST Global je nielen inšpirovať a rozvíjať talenty, ale i spájať mladých ľudí zo Slovenska a z celého sveta pomocou jazyka vedy a technológií, ktorý je všade rovnaký. Vďaka spoločnému úsiliu dokážeme hľadať inovatívne odpovede a riešenia na najdôležitejšie otázky súčasnosti,“ povedal predseda občianskeho združenia Adam Kukla.

Sledujte naživo

V živom vysielaní na youtube kanáli môžete už 6. júna sledovať tímy a ich roboty súťažiace v arénach a zbierajúce molekuly CO2.

Generálnym partnerom prestížneho podujatia, ktorého cieľom je podpora mladých talentov zanietených pre robotiku, vedu, nové technológie, strojárstvo a matematiku, je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

„Veľmi nás teší, že môžeme byť súčasťou FIRST Global Slovensko 2023 a podporiť tak šikovných študentov, ktorí sa zaujímajú o vedu, techniku a robotiku a chcú si vyskúšať prácu v tíme. Aj podporou takýchto podujatí sa snažíme motivovať mladých ľudí k záujmu o vedu a technológie, k ďalšiemu rozvoju a prehlbovaniu ich odborných poznatkov, čím súčasne pomáhame budovať konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti robotiky. Preto veľmi oceňujeme, že sa u nás organizujú podujatia ako toto, popularizujúce vedu a techniku, a že na nich môžeme participovať,“ uviedla vedúca odboru propagácie vedy a techniky CVTI SR Marta Pavliková.

Úlohou je postaviť originálne roboty

Študenti súťažia v troj- až dvanásťčlenných tímoch, pričom pracujú so súpravami komponentov, ktoré získali po prihlásení sa do súťaže. Ich úlohou je postaviť originálne roboty s vlastnými programami a zameraniami. Vyskúšajú si prácu s elektromotormi, so senzormi, s riadiacimi jednotkami a mnohými ďalšími komponentmi. Na programovanie pritom využívajú platformu Blocks alebo jazyk Java.

Súťaž robotov zároveň zahŕňa niekoľko výziev. Zadaním Hardvérovej výzvy je navrhnutie, skonštruovanie a naprogramovanie robota, ktorý bude súťažiť v hernej aréne. Úlohou robotov bude zbierať v aréne loptičky predstavujúce molekuly oxidu uhličitého, zachytávať ich a uskladňovať v nádrži pred ich ďalším spracovaním. Okrem hlavnej ceny bude udelená aj cena za dizajn, respektíve za nápadité riešenie konštrukcie, programu, ovládania či použitia robota.

Súčasťou Softvérovej výzvy je naprogramovať virtuálny robot, ktorý prechádza bludiskom pomocou platformy Gears. Robot získava body za umiestňovanie magnetických diskov na podložky príslušných farieb. Pri programovaní možno použiť platformu Blocks či jazyk Python.

Okrem Hardvérovej a Softvérovej výzvy čaká súťažné tímy aj Tímová výzva, ktorej zadanie sa tímy dozvedia až v deň konania turnaja.

Zdroj: TS CVTI SR a vedanadosah.sk

 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023
 • First Global Slovakia súťaž robotov 2023

  First Global Slovakia súťaž robotov 2023