Preskočiť na obsah

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

 • 25. mája 2022

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková privítala zahraničných veľvyslancov na podujatí zameranom na aktivity Slovenska v oblasti vesmírneho priemyslu. Sedemnáste pokračovanie z cyklu Inovačný deň zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v priestoroch zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave spoločne s Vesmírnou kanceláriou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jej priemyselnou zložkou v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu. Zahraničným hosťom sa na podujatí predstavili štyri slovenské spoločnosti: Needronix, YMS, Touch4IT a Astros Solutions.
„Vesmírny priemysel má vysoký hospodársky aj spoločenský prínos. Satelitná navigácia, internet, umelá inteligencia, ale aj pozorovanie zmeny klímy by neboli možné bez vývoja v oblasti vesmírneho priemyslu. Podľa údajov Európskej investičnej banky zároveň platí, že sektor rastie takmer dvojnásobne rýchlejšie ako svetová ekonomika,“ uviedla štátna tajomníčka.
Európa patrí v oblasti výskumu a využívania vesmíru do svetovej špičky. Disponuje technológiami, kapacitami a expertízou Európskej vesmírnej agentúry, v ktorej sa chce Slovenská republika stať pridruženým členom. Viac ako 80 % rozpočtu agentúry ide na kontrakty pre európsky priemysel, čo je príležitosťou aj pre menšie štáty, vrátane Slovenska. V poslednom období u nás zaznamenávame výraznú akceleráciu aktivít, a to v celom sektorovom ekosystéme, vrátane nárastu počtu firiem zapájaných do projektov vesmírneho priemyslu. Aktuálne je na Slovensku do rôznych segmentov vesmírnej ekonomiky (od vývoja a výroby satelitných komponentov, cez podporu plánovania vesmírnych misií až po prácu so satelitnými dátami diaľkového pozorovania Zeme) zapojených asi 40 firiem, ktoré zamestnávajú 500 pracovníkov a generujú ročný obrat 100 miliónov eur. Okrem toho evidujeme desiatky ďalších spoločností pôsobiacich v príbuzných odvetviach s potenciálom pre vstup do tohto sektora.
„Slovensko má v oblasti vesmírnych aktivít dlhú tradíciu, úspechy svetového významu aj veľký potenciál. Spolupráca s Európskou vesmírnou agentúrou sa zameriava na špičkový vesmírny výskum a prispieva k diverzifikácii portfólia našich firiem. Ak sa staneme pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry, naše subjekty získajú možnosť priamo sa zapájať do tendrov agentúry a do dodávateľských reťazcov, ktoré sa v nich formujú. Nové príležitosti vzniknú aj pre Slovákov, ktorí sa budú môcť uchádzať o pracovné miesta v agentúre a participovať na rôznych projektoch,“ informovala štátna tajomníčka.
Inovačný deň je jedným z nástrojov ekonomickej diplomacie. Pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brockovej poukazuje každý mesiac na príklady dobrej praxe a zahraničným veľvyslankyniam a veľvyslancom akreditovaným v Slovenskej republike prezentuje úspešné slovenské inovatívne firmy a vedecko-výskumné inštitúcie. Partnerom v zahraničí tak aj prostredníctvom oficiálnych predstaviteľov ich domovských krajín na Slovensku približuje príbehy firiem a inštitúcií, ktoré vo svojich oblastiach vynikajú a dosahujú výrazné medzinárodné úspechy, čím podporuje expanziu slovenských inovácií do zahraničia.

zdroj: TASR

 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni
 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni
 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni
 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni
 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni
 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni
 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni
 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni
 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni
 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni
 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni
 • Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni