Preskočiť na obsah

Medzinárodná súťaž v pretekoch vodíkových RC áut v ZCV Aurelium!

  • 29. marca 2019

SEA – Agentúra pre vedu a vzdelávanie v spolupráci s firmou Horizon Educational organizuje Medzinárodnú súťaž v pretekoch vodíkových RC áut pre stredné školy. Hlavnou myšlienkou súťaže je šírenie informácii o obnoviteľných zdrojoch energie, tímová práca a podpora nadšenia pre techniku.

3. ročník slovenského kola súťaže sa uskutoční 10. 4. 2019 v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave.

Projekt – HORIZON Grand Prix je vzdelávacia výzva kde študenti stredných škôl dostanú učebné osnovy, pomôcky a informácie o technológiách obnoviteľnej energie a STEM koncepte.

Počas niekoľkých týždňov robia praktické pokusy, testujú a stavajú auto s vodíkovým palivovým článkom. Študenti zostavujú vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon, tímovo navrhujú jeho dizajn a implementujú navrhnuté zlepšenia, zároveň sa oboznamujú s obnoviteľnými zdrojmi energie a ich využitím. Pracujú na úpravách autíčka v rámci pravidiel tak, aby auto dosiahlo čo najlepšiu kombináciu výkonu, spoľahlivosti a výdrže. Následne sa zúčastnia súťaže s ostatnými tímami, kde súťažia v rôznych  kategóriách.

Cieľovou skupinou projektu sú študenti stredných škôl. Víťazi z obidvoch kôl sa zúčastnia medzinárodného kola v Prahe (ČR), v dňoch 06. – 08. 06. 2019.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na webstránke www.avv.sk/H2AC/.