Preskočiť na obsah

Medzinárodná konferencia o vzdelávacej robotike ECER po prvýkrát na Slovensku

  • 26. apríla 2022

Súťaž má dve kategórie. Kategória BOTBALL je nedeštruktívna a tímovo orientovaná súťaž vhodná pre študentov stredných škôl (13 – 19 rokov). Každý zúčastnený tím (3 – 7 členov) má oficiálny robotický set založený na štandardoch hlavného organizátora tejto medzinárodnej súťaže KISS Institute. Pri hodnotení je dôraz kladený na plánovanie, dokumentáciu a kvalitu technického riešenia. Okrem víťazného tímu získajú špeciálne ocenenia aj tímy v kategóriách najlepšie programovanie, najlepšie mechanické riešenie a najlepšia dokumentácia. Kategória OPEN je súťaž vhodná pre tímy, ktoré zatiaľ nemajú veľké skúsenosti so súťažami v robotike. Je vhodná pre každého, kto má záujem vyskúšať si robotiku a naučiť sa niečo nové. Na rozdiel od Bootbalu, Open súťaž nemá predpísané komponenty, ktoré je možné na splnenie úloh použiť.  Tímy preto môžu pracovať s vlastnými stavebnicami. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek bez vekového obmedzenia. 

Dôležitou súčasťou konferencie sú však aj študentské prezentácie a ukážky robotov. Máte zaujímavý poznatok, na ktorý ste prišli počas prípravy na inú robotickú súťaž? Máte svoj vlastný robotický projekt, ktorý by ste radi predviedli ostatným? Do toho! Pripravte si prezentáciu v angličtine a podeľte sa o svoje poznatky s ostatnými účastníkmi konferencie. Ak nemáte nič nové, môžete prezentovať aj výnimočné práce SOČ alebo iné odborné práce.

Európska konferencia o vzdelávacej robotike ECER2022 je organizovaná v rámci projektu Robocoop a je podporená z prostriedkov programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko a ERDF. Konferenciu organizuje PRIA (Practical robotics institute Austria) prvý krát v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR na Slovensku. 

Registrácia pre návštevníkov