Preskočiť na obsah

Kto opraví spoločnosť?

 • 22. novembra 2022

Sme 33 rokov po páde režimu a 30 rokov žijeme v samostatnom štáte. Ako je na tom Slovensko dnes? Aká bola, je a bude úloha občianskej spoločnosti?Potrebujeme občiansku spoločnosť? Aká je jej úloha a sme dostatočne spoločensky angažovaní? Prečo nie je sloboda samozrejmosť a prečo je dôležité, aby sme aj naďalej budovali a pestovali občiansku spoločnosť? Konferenciu a diskusie organizuje Kancelária Európskej komisie na Slovensku, Európska investičná banka a GrapePR. Vzácny hosť podujatia: Zuzana Čaputová, prezidentka SR.

Témy:

Európske hodnoty
Rovnosť príležitostí
Osobnostný rozvoj a odolnosť
Klimatická zmena, životné prostredie a udržateľné poľnohospodárstvo
Inovácie a podnikanie

 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti
 • Vizionári: opravári spoločnosti

  Vizionári: opravári spoločnosti

Do diskusie prijali pozvanie:

Vladimír Šucha,  vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Ján Košturiak, Inova.to

Renáta Fogeltonová

Kateřina Chajdiaková

Adrea Cox, DigiQ
Martina Kolesárová, Nadácia PONTIS
Adrián Vyčítal, Slovak Global Network

Henrich Krejča, novinár.

Zdroj: TS GRAPE PR

Foto: GRAPE PR