Preskočiť na obsah

Festival vedeckých filmov – FVF 2020

  • 28. októbra 2020

Svetlá, svetlá, kamera, akcia! Ešte viac svetla! 7. ročník Festivalu vedeckých filmov – FVF 2020 prináša dokumentárne filmy venované aktuálnym témam. FVF 2020 sa uskutoční v stredu  11. novembra 2020, výnimočne v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom bezplatného online vysielania.

Temná strana svetla (DE / 2009)

Premietanie o 16:00

Nemecký dokument je venovaný hrozbám umelého svetla, ktoré je zodpovedné za úhyn obrovského množstva hmyzu, negatívne ovplyvňuje sťahovanie vtákov a komplikuje život zvieratám v našom okolí. Prebytočné svetlo z nesprávne nainštalovaných lámp a reklamných pútačov má samozrejme nepriaznivé účinky aj na nás samotných. Spôsobuje totiž ľudom psychosomatické problémy.

Po filme bude nasledovať moderovaná diskusia s uznávaným vedcom, vedúcim Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prof. RNDr. Michalom Zemanom, DrSc., ktorý ako expert na svetelnú kontamináciu priblíži problematiku nadbytočného svetla. Z pozície odborníka na výskum hmyzu vám vedecký pracovník Ústavu zoológie SAV Mgr. Marek Semelbauer, PhD. vysvetlí negatívne dopady svetelného znečistenia na prírodu.

Vo svetle noci (SK / 2020)

Premietanie o 18:00

Premiéra autorského filmu Mateja Poka z produkcie CVTI SR. Svetelné znečistenie je globálny problém dnešnej spoločnosti, ktorý z roka na rok narastá. Vedecký dokumentárny film zisťuje jeho stav priamo na Slovensku. Pomenúva problémy, ktorým celý deň, ale aj počas noci čelíme, a hľadá možné riešenia, ako neustálej žiare reflektorov uniknúť.

Do diskusie po premietaní prijali pozvanie dvaja hostia. Popredný astronóm a astrofyzik doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., ktorý pôsobí na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie so zameraním na malé telesá Slnečnej sústavy. Stále väčšiu podobnosť dňa s nocou, teda účinky vystavenia sa 24-hodinovému svetlu vysvetlí MUDr. Martin Kucharík, primár neurológie, ktorý pôsobí v Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE).

Link na živé vysielanie TU

Počas oboch prednášok bude možné klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido, alebo na stránke www.sli.do po zadaní hesla: tyzdenvedy

FVF 2020 organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Kompletný program, ako aj všetky ďalšie potrebné informácie o filmovom festivale nájdete na stránke www.fvf.cvtisr.sk. Tento rok sa FVF koná mimoriadne ako súčasť  Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Prístup na všetky online podujatia je bezplatný.

Hlavnými organizátormi Týždňa vedy a techniky na Slovensku sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, NextechZážitkové centrum vedy Aurelium.

Zmena programu vyhradená. Podujatie sa uskutoční v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie a v súlade s pandemickými opatreniami platnými na území SR.