Preskočiť na obsah

Čo nájdete vo februárovom Quarku

  • 6. februára 2019

Hlavnou témou februárového čísla Quarku je rieka Váh. Charakter krajiny, ktorá pôsobením toku Váhu vznikla možno vystihnúť aj autentickými umeleckými dielami. Jedinečným príkladom zdokumentovania krajiny v okolí najväčšej slovenskej rieky sú krajinomaľby rakúskeho maliara Thomasa Endera zo začiatku 60. rokov 19. storočia. Tieto maľby sme porovnali so súčasným stavom v okolí rieky.

Hlavnou témou februárového čísla Quarku je rieka Váh. Charakter krajiny, ktorá pôsobením toku Váhu vznikla možno vystihnúť aj autentickými umeleckými dielami. Jedinečným príkladom zdokumentovania krajiny v okolí najväčšej slovenskej rieky sú krajinomaľby rakúskeho maliara Thomasa Endera zo
začiatku 60. rokov 19. storočia. Tieto maľby sme porovnali so súčasným stavom v okolí rieky.

Výber článkov vo februárovom čísle časopisu Quark

Zamierené na televízory

Las Vegas sa začiatkom januára stáva miestom stretnutia všetkých, ktorí niečo znamenajú v oblasti spotrebiteľských technológií. Prehliadka inovatívnych riešení predznamenáva budúci vývoj.

Mesto vo vlastných rukách

Zničené časti budov, ciest či chodníkov, vylomené značky, chýbajúci odpadkový kôš či nefunkčné osvetlenie špatia veľa slovenských miest. Nemusí to však byť navždy.

Izolované laboratóriá evolúcie

Evolučné zmeny veľkosti stavovcov majú len niekoľko pravidiel. Jedným z takýchto pravidiel je ostrovný nanizmus

a jeho opakom je ostrovný gigantizmus.

Talent má každý

O tom, ako a prečo organizuje súťaže nezisková organizácia Talentída, sme sa porozprávali s jej riaditeľkou RNDr. Ľudmilou Burjanovou.

Stretnutie za známym svetom

Malé teleso Ultima Thule sa stalo najvzdialenejším vesmírnym objektom, ktorý kedy zblízka skúmala pozemská sonda. Odohralo sa to vo vzdialenosti 6,6 miliardy km od Zeme.

Stará známa špalda

Pšenica špaldová (hovorovo špalda) je stará plodina, ktorú v minulosti z jej pozície vytlačila ozimná pšenica. V súčasnosti však pozorujeme renesanciu vo využívaní špaldy vo výžive.

Ordovická radiácia
V druhom pokračovaní Kroniky života sa vydáme na cestu časom do ordoviku, počas ktorého došlo k najvýraznejšiemu vzostupu morského života v histórii Zeme.

E ako ekologické

V automobilovom priemysle sa kladie dôraz na ekologickú prevádzku. Znižovanie emisií CO2 sa stalo výzvou aj v nákladnej automobilovej doprave, čoraz častejšie sa objavujú e-ťahače.

 

Viac z obsahu aktuálneho vydania nájdete na portáli VEDANADOSAH.sk. O ďalších zaujímavých témach sa dočítate v časopise Quark (číslo 2/2019), ktorý si môžete zakúpiť nielen v novinových stánkoch, ale aj u nás v budovách CVTI SR a ZCV Aurelium. Rovnako si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk .