Preskočiť na obsah

Čo nájdete v Quarku 5/2021

  • 1. mája 2021

Hlavná téma májového čísla časopisu Quark je venovaná fyzike zemetrasení. V článku profesora Petra Mocza a jeho kolegov z Ústavu vied o Zemi SAV sa dozviete, prečo a ako sa tieto javy vyskytujú v určitých konkrétnych oblastiach.

Predvoj vesmírnej flotily

V marci odštartovala na obežnú dráhu slovenská družica GRBAlpha, ktorá môže vyšliapať cestu k flotile CubeSatov so špecifickým poslaním. Rozprávali sme sa o nej s astrofyzikom a vedeckým koordinátorom misie Norbertom Wernerom z Masarykovej univerzity v Brne.

Pohľad do minulosti

Väčšinu hviezd na oblohe pozorujeme s oneskorením mnohých rokov vzhľadom na ich vzdialenosť od nás. Dokázali by sme zo vzdialenosti 65 miliónov svetelných rokov vidieť dinosaury?

Lesní bubeníci

Ďatle sú medzi našimi druhmi vtákov výnimočné. Ako jediné dokážu tesať do tvrdých kmeňov stromov. Je až obdivuhodné, že to dokážu bez toho, aby si spôsobili zranenie.

Okno k exoplanétam

Novoobjavená blízka exoplanéta z kategórie superzemí umožní astrofyzikom a astrobiológom vyladiť metodiku skúmania atmosfér týchto telies.

Stavebnica života

Vytváraním syntetických buniek s minimálnym počtom génov potrebných na ich prežitie sa vedci snažia pochopiť základné stavebné kamene živých organizmov a života vôbec.

Spájanie čiernych dier

Observatóriá gravitačných vĺn zaznamenali vznik doteraz najhmotnejšej čiernej diery splynutím dvoch menších čiernych dier. Vytvorila sa tak možnosť overiť si naše názory na vznik čiernych dier.

Krajina naruby

Inverzia alebo zvrat georeliéfu je taký geomorfologický jav, pri ktorom sa pôvodné vyvýšeniny stávajú zníženinami a naopak územia zníženín sa menia na vyvýšeniny.

Kráľovná na Dunaji

Okrem toho, že je architektonickým skvostom a historickým centrom, ktoré bolo súčasťou aj našich dejín, patrí Budapešť aj k najväčším kúpeľným mestám na svete.

Kocky na orbite

Vďaka pokračujúcej miniaturizácii elektroniky sa malé satelity, ktorých cena je porovnateľná s cenou luxusnejších automobilov, stávajú dostupnými pre krajiny a spoločnosti, ktoré by ešte donedávna nemali v tejto oblasti šancu.

Luxus na koľajniciach

Potreby pohodlia či pocitov nevšednosti odsunú niekedy potrebu rýchlosti pri doprave celkom do úzadia. V prípade luxusných vlakov to platí dvojnásobne.

Spájať moria, deliť súše

Necelý týždeň, počas ktorého uviaznutá loď upchala Suezský prieplav, stačil na to, aby si svet uvedomil, že ani v 21. storočí sa nezaobídeme bez takých starobylých stavieb, akými sú umelé plavebné kanály.

Hustota kvapalín

Archimedov zákon sa dá zhrnúť aj do pravidla o hustotách. Ak má teleso menšiu hustotu ako kvapalina, do ktorej je umiestnené, pláva. Ak má teleso väčšiu hustotu ako daná kvapalina, potápa sa. A ak sa hustota telesa rovná hustote kvapaliny, teleso sa v nej vznáša.

Duality v modernej fyziky

Duality vo fyzike často prepájajú naoko veľmi rozdielne situácie a odhaľujú rôzne a dôležité aspekty skúmaných teórií. Dualitami je popretkávaná aj teória strún.

Domy, ktoré dýchajú

Zelená strecha nie je v architektúre novinkou. Sú krajiny, kde sa strechy zatrávňujú či skrášľujú kvetmi už desaťročia. U nás sa tento trend posilňuje v posledných rokoch.

Zmiešaný pôvod sapientov

Výskum DNA dávnych Homo sapiens z dvoch európskych lokalít potvrdil ich bežné miešanie s neandertálcami. Boli príbuznejší Ázijcom ako neskorším Európanom.

 

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. mája 2021, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke