Preskočiť na obsah

Čo nájdete v decembrovom Quarku

  • 4. decembra 2019

Hlavnou témou decembrového čísla Quarku je drotárstvo. Objavilo sa pravdepodobne v priebehu prvej polovice 18. storočia v horských regiónoch severozápadne od Žiliny a v niekoľkých obciach spišského Zamaguria, severne od Starej Ľubovne. V priebehu jedného storočia sa zo zriedkavej, lokálne izolovanej živnosti stala aktivita, ktorá prekročila hranice Slovenska.

Hlavnou témou decembrového čísla Quarku je drotárstvo. Objavilo sa pravdepodobne v priebehu prvej polovice 18. storočia v horských regiónoch severozápadne od Žiliny a v niekoľkých obciach spišského Zamaguria, severne od Starej Ľubovne. V priebehu jedného storočia sa zo zriedkavej, lokálne izolovanej živnosti stala aktivita, ktorá prekročila hranice Slovenska.

Výber článkov v novembrovom čísle časopisu Quark

Haftovanie, fedierko a čiris – drotárstvo považujeme za jeden z autentických národných kultúrnych identifikačných znakov.

Symbol na zjedenie – advent, no najmä Vianoce sú spojené s rybami. O rybách aj o Vianociach sme sa rozprávali s historičkou Miriam Hlavačkovou.

Módou proti nepriateľom – hmyz tvorí bázu potravového reťazca v prírode, a tak je jeho život v nepretržitom ohrození. Predátory majú k dispozícii pestrú paletu stratégií ako nájsť, oklamať a zmocniť sa svojej hmyzej koristi. Obeť sa však svojho života nevzdáva ľahko. Útočná reakcia je vyvážená obrannou reakciou.

Z čoho sa skladá priestor – V jedenástich článkoch série Ako to vieme? sme z rôznych pohľadov vyrozprávali príbeh dvoch základných teórií modernej teoretickej fyziky – kvantovej mechaniky a všeobecnej teórie relativity. V záverečnom článku sa čitateľ dozvie, prečo spojenie týchto dvoch teórií predpovedá výraznú zmenu v našom chápaní samotného priestoru.

Spoznávanie evolúcie vesmíru

Tohto roku sme spoznali nositeľov už 112. Nobelovej ceny za fyziku. Ide o troch astrofyzikov, ktorý dostali ocenenie Za príspevky k porozumeniu evolúcie vesmíru a miesta, aké v ňom zastáva Zem.

Dokonalá biela

Isaac Newton rozložil svetlo pomocou skleného hranola a zistil, že biela nie je farbou medzi inými farbami, ale je zmesou celého farebného spektra. Ako je to s bielou farbou v prírode?

Luxus na kolesách

Je iba málo vecí, ktoré by vari každému urobili na Vianoce väčšiu radosť ako kľúčiky od auta, od luxusného ani nehovoriac. Superluxus je však dostupný iba pre horných desaťtisíc.

Najväčšia kryobatéria

Problémy pri uskladnení energie z obnoviteľných zdrojov rieši kryobatéria. Nadbytočná energia skvapalní vzduch a ten v čase odberových špičiek poháňa turbogenerátor.

Svetlonosy neumierajú

Pobrežné majáky slúžia na lepšiu orientáciu lodí pri plavbe v noci, v hmle či v búrke s vlnobitím. Tieto neobvyklé pobrežné stavby mali a ešte vždy majú veľmi záslužnú funkciu.

Zemetrasenia na Slovensku

Slovensko patrí medzi krajiny s miernou seizmicitou. Aj na našom území možno očakávať  zemetrasenia, ktoré môžu poškodiť budovy alebo spôsobiť straty na ľudských životoch.

Samozrejme aj v decembrovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky na zaujímavých úlohách.

Viac z obsahu aktuálneho vydania nájdete na webe QUARK.sk. O ďalších zaujímavých témach sa dočítate v časopise Quark (číslo 12/2019), ktorý si môžete zakúpiť v novinových stánkoch, v budove ZCV Aurelium a v budove CVTI SR. Rovnako si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.