Preskočiť na obsah

Ponuka pre pedagógov


Ponuka pre pedagógov, učiteľov a vzdelávacích pracovníkov.

1. Fyzikálna obývačka: Fyzika je teoretická, ale zábava je reálna.

Aurelium v spolupráci s projektom ARphymedes a ARphymedes Plus  ponúka učiteľom možnosť doplnkového výučbového materiálu pre učiteľov a žiakov. V rámci Týždňa vedy a techniky prebehlo 8. novembra 2023  oficiálne otvorenie Fyzikálnej obývačky. Fyzikálna obývačka vytvorená pre študentky a študentov so špeciálnymi potrebami umožňuje permanentnú disemináciu výsledkov oboch projektov zaujímavou a hravou formou. Na projektoch spolupracovali odborníci zo 6 krajín (Slovenska, Grécka, Talianska, Estónska, Rumunska a Slovinska) a výstupy sú publikované v 5 jazykoch (Slovenčina, Angličtina, Estónčina, Slovinčina a Rumunčina). V Aureliu sa môžete pohodlne usadiť do fyzikálnej obývačky a preštudovať si materiály. Vyskúšať si môžete aj princíp rozšírenej reality, kedy sa fyzikálne javy vizualizujú prostredníctvom pokusov v inštruktážnych videách.

 

2. Poskytujeme možnosť stáže

Pre vysokoškolských pedagógov poskytujeme možnosť spolupráce vo forme stáže pre vysokoškolských študentov. Vaši študenti majú možnosť byť súčasťou prevádzky Zážitkového centra vedy, zoznámia sa s bežným chodom centra, po zaškolení môžu sprevádzať skupiny a školské exkurzie a získať tak cenné skúsenosti pri styku s návštevníkmi.

Preferované odbory (nie sú však podmienkou): biológia, chémia, geológia, geografia, environmentalistika a učiteľské kombinácie týchto predmetov,  múzeológia a príbuzné odbory. 

V prípade, že máte záujem o sprostredkovanie stáže pre Vašich študentov nás kontaktujte na aurelium@cvtisr.sk.

 

 

3. Bezplatná návšteva Aurelia pre pedagogické skupiny

Milé pedagogičky a pedagógovia,

záleží vám na tom, aby Vaši študenti vnímali fyziku a ďalšie prírodné vedy ako atraktívne, populárne a dôležité prostriedky pre rozvoj spoločnosti? Idea Zážitkového centra vedy Aurelium vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo je skryté v zábavnom experimente. V ZCV Aurelium môžete využiť neformálne metódy vzdelávania pomocou experimentov. Podľa výskumov študenti na vyučovacích hodinách prírodných vied preferujú experimenty. Preto sme presvedčení, že návšteva Aurelia je výborná príležitosť, ako sa inšpirovať a zatraktívniť vyučovacie hodiny. Pre všetkých pedagógov a pedagogičky teraz ponúkame možnosť bezplatnej exkurzie. Pri ďalšej návšteve tak budete vedieť svojim študentom a študentkám poskytnúť netradičnú vyučovaciu hodinu prostredníctvom názorných ukážok. Príďte sa presvedčiť, že aj veda môže byť zábavná. V prípade záujmu o špeciálnu exkurziu pre pedagógov nás kontaktujte na aurelium@cvtisr.sk.