Medzinárodný Deň svetla

Oslávte medzinárodný deň svetla. Zážitkový deň o svetle, optike a fotonike pre školy a širokú verejnosť v Centre vedy Aurelium.

 

Program prebieha od 9:00 do 16:00

 
Hlavné pódium:

Fotonika: svet svetla – prednáša RNDr. Dušan Chorvát, PhD.

Rozšírte si vedomosti o svetle. Ako vieme tvoriť a vnímať farby? Na čo slúži spektroskopia a kde všade sa využíva svetlo v prírode a vo svete ľudí.

 

Spoznajte najvýkonnejší laser na svete (ELI ERIC)

ELI ERIC (The Extreme Light Infrastructure ERIC) je európska vedecko-výskumná organizácia, kde medzinárodný vedecký tím prevádzkuje jedny z najintenzívnejších laserových systémov na svete. Vzniká tu priekopnícky výskum v oblasti fyziky, materiálových vied, biomedicíny a laboratórnej astrofyziky.

Projekt ARphymedes – rozšírená realita vo výuke fyziky – Prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

„Augmented Reality Physics Made for Students“ pripomína meno jedného z najslávnejších fyzikov v histórii – Archimeda. Cieľom projektu je poskytnúť moderný a vzrušujúci súbor multimediálnych učebníc a aplikácií rozšírenej reality pre žiakov a učiteľov s možnosťou interaktívne, pomocou technológii založených na svetle, testovať a experimentovať v oblasti fyziky a nazerať do jej histórie.

 

Laserová show

Pozrite si jedinečnú audio-vizuálnu ukážku hudobno-svetelnej kompozície s využitím laserov a projekčným video mappingom.

Hala

Objavujte – skúšajte – zažite

ARphymedes – výuka fyziky cez rozšírenú realitu

  • Ukážeme vám, že aj fyzika vie byť zábavná.
  • Vyskúšajte si technológie založené na svetle, ktoré sú veľkým pomocníkom pri výuke experimentálnych predmetov.
  • Predstavíme vám interaktívnu učebnicu, pomocou ktorej nahliadnete do sveta fyziky prostredníctvom animácii a experimentov zobrazených pomocou rozšírenej reality.

Komentovaná prehliadka Sveta optiky v Aureliu

  • ako funguje hologram?
  • čo to znamená kresliť svetlo?
  • ako funguje naše oko a optické prístroje?
  • ako sa správa laser vo vode a iné zaujímavosti o laseroch

Kto sú naši spíkri?

Prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. pôsobí v oblasti biofotoniky, čo je vedná oblasť využívajúca svetlo pri štúdiu vlastností živých organizmov, predovšetkým za pomoci laserov. Špecializuje sa na biofotoniku a nanobiofotoniku, hlavne so zameraním na sledovanie bunkovej fyziológie a aplikácie environmentálnej biofotoniky pomocou laserových metód. Od roku 2008 je vedúcou Laboratória bunkovej biofotoniky a od roku 2011 vedúcou Oddelenia biofotoniky v Medzinárodnom laserovom centre CVTI SR v Bratislave. Pedagogicky pôsobí na Fakulte Prírodných Vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je koordinátorkou projektu ARphymedes a ARphymedes plus.

www.linkedin.com/in/alzbeta-marcek-chorvatova-2425434a;

https://orcid.org/0000-0002-8798-0624

 

RNDr. Dušan Chorvát, PhD., je zástupcom riaditeľa Medzinárodného laserového centra CVTI SR. Je odborníkom vo svetelnej mikroskopii a skúma možnosti využitia laserov a svetla na diagnostiku a rôzne praktické aplikácie. Jeho práca je zameraná na biozobrazovanie a časovo rozlíšené metódy s využitím v biologických, medicínskych a  environmentálnych oblastiach, ako napr. sledovanie prirodzenej fluorescencie živých organizmov, 3D tlač so sub-mikrometrovým rozlíšením pomocou laseru, rozvoj multi-modálnej optickej mikroskopie a pod. Dve desaťročia pôsobil na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave ako učiteľ a venuje sa popularizačným aktivitám (projekt Aurelium, Festival Svetla).

https://www.researchgate.net/profile/Dusan-Chorvat;

https://orcid.org/0000-0002-0227-0296

Kto sú organizátori?

Centrum vedecko-technických informácii SR

Medzinárodné laserové centrum CVTI SR

Zážitkové centrum vedy Aurelium CVTI SR

ELI ERIC Scientific diplomat for Slovakia

Projekt ARphymedes – Augmented Reality Physics Made for Students