Preskočiť na obsah

Život na Marse. Výtvarná a grafická súťaž

  • 22. júla 2021

Registrácia do súťaží v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku je spustená. Zapojte sa so svojim príspevkom do výtvarnej alebo grafickej súťaže.

Témou tohtoročných súťaží je Mars – náš nový domov? Vesmírny výskum napreduje míľovými krokmi a prináša so sebou nové a nové výzvy pre vedu a ľudstvo ako také. Chceli by ste bývať na Marse? Ako by tam náš život mohol vyzerať?

„Žiaci môžu výtvarne či graficky znázorniť predstavu života na inej planéte, technické vymoženosti, ktoré nám môže táto planéta ponúknuť, alebo spôsob, ako sa bude na Mars cestovať. Fantázii sa však medze nekladú, diela nás vždy prekvapia svojou originalitou a fantastickými nápadmi. Každý rok sa na výtvarnú aj grafickú súťaž veľmi tešíme,“ hovorí Antónia Germanovová, vedúca oddelenia popularizačných aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Postup je nasledovný: deti nakreslia svoje diela, dospelí ich prihlásia a odborní pracovníci na CVTI SR vyhodnotia tie najlepšie, ktoré potom vystavia a ocenia. Všetky potrebné informácie o výtvarnej grafickej súťaži vrátane štatútu, spôsobu prihlasovania, dokumentov a ďalších informácií nájdete na stránke Týždňa vedy a techniky.

Uzávierka prihlasovania diel do oboch súťaží je 4. októbra 2021.

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 20. júla 2021 už jej 16. ročník.

Je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 9 do 16 rokov.

Vo výtvarnej tvorbe majú možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky, ako sú maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Žiaci základnej školy, osemročného gymnázia a základných umeleckých škôl v Slovenskej republike sa prihlasujú do výtvarnej súťaže v nasledovných kategóriách:

  • kategória I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov,
  • kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov.

Grafická súťaž

Rovnako ako výtvarná aj grafická súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky, keďže však prišla neskôr, ide „len“ o jej piaty ročník.

Je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku v týchto dvoch kategóriách:

  • kategória I: študenti stredných škôl,
  • kategória II: študenti vysokých škôl a doktorandi.

Všetky práce bude posudzovať porota zložená z odborných pracovníkov. Autori tých najlepších prác budú odmenení zaujímavými cenami. Navyše, počas Týždňa vedy a techniky budú vystavené na výstave.

zdroj: vedanadosah.sk