Preskočiť na obsah

Výstava Slovenskí vedci: Prístup povolený

 • 19. júla 2021

CVTI SR pripravilo panelovú výstavu v ktorej vám predstaví výber vedeckých pracovníkov a popularizátorov vedy a techniky Slovenska. Predstavia sa Vám laureáti ocenení Cena za vedu a techniku a Vedec roka SR posledných rokov. Cieľom výstavy je priblížiť činnosť slovenských vedcov, ktorých úspechy sa merajú v medzinárodnom rozsahu, no častokrát sa im nedostáva zaslúženej pozornosti a to obzvlášť na domácom území.

Prístup k vede bez zábran

Výstava ponúka základné informácie o vedkyniach a vedcoch z celého spektra odborových zameraní s aktuálnym pracoviskom, ale aj vysokou školou, ktorá naštartovala výnimočnú vedeckú cestu daného vedeckého pracovníka.

„Názov výstavy Slovenskí vedci: Prístup povolený odkazuje práve na fakt, že o skutočných menách slovenskej vedy sa z nášho pohľadu stále hovorí málo. Chceli sme umožniť ľuďom vstup do fascinujúceho sveta množstva vedných odborov, „povoliť im prístup“ a pozvať ich na prehliadku talentovaných ľudí, ktorí svojimi objavmi dotvárajú svet okolo nás,“ vysvetľuje vedúca oddelenia popularizačných aktivít CVTI SR Mgr. Antónia Germanovová.

Na každom paneli nájdete informácie o vede a výskume, ktorému sa jednotliví vedci venujú. Okrem toho nájdete na paneloch aj Hirschov index vedcov – medzinárodné meradlo výkonu vedca. Jeho hodnota sa zvyšuje počtom vedeckých štúdií, ktorých odbornosť potvrdzuje vysoká citovanosť. Viac o tom, ako Hirschov index funguje, sa dočítate v tomto článku.

„Samozrejme, niektoré odbory sú prirodzene citovanejšie ako iné. No v kombinácii s ďalšími indexmi či inými ukazovateľmi je Hirschov index jedným z najpoužívanejších ukazovateľov úspechu vedca. Je pre nás veľkou cťou, že sme v tejto súvislosti mohli osloviť významných slovenských vedeckých pracovníkov a pripraviť túto výstavu,“ dodáva Mgr. Marta Dušková, PhD., z odboru pre hodnotenie vedy. Organizátori tiež rátajú s tým, že sa bude výstava časom rozširovať.

Zoznam vedcov, o ktorých výstava informuje:

 1. prof. RNDr. Pavol Povinec, DrSc.
 2. Ing. Igor Lacík, DrSc.
 3. Ing. Mária Omastová, DrSc.
 4. Ing. Ján Tkáč, DrSc.
 5. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
 6. prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
 7. prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
 8. doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.
 9. RNDr. Boris Klempa, DrSc.
 10. prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
 11. prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
 12. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
 13. prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
 14. RNDr. Imrich Barák, DrSc.,
 15. prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
 16. prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
 17. Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING
 18. prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
 19. doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD.
 20. RNDr. Peter Skyba, DrSc

Virtuálna prehliadka výstavy

PDF verzia výstavy

Článok o výstave

Výstavu je možné vidieť:

5. 7. 2021 – 31. 8. 2021 v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave (web)

2. 9. 2021 – 30. 9. 2021 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave (web)

Výstavu je možné si bezodplatne zapožičať.

Zdroj: www.vedanadosah.sk