Preskočiť na obsah

Vidieť zvuk

  • 6. decembra 2019

Zvuky nás obklopujú všade. Častokrát ich vnímame ako zvukový smog. Niektoré sú skutočne nepríjemné, iné nemusíme ani počuť. Ako však môžeme zvuk vidieť? V Aureliu si návštevník môže vyskúšať zvukovo-vizuálny experiment Chladniho obrazcov.

Zvuky nás obklopujú všade. Častokrát ich vnímame ako zvukový smog. Niektoré sú skutočne nepríjemné, iné nemusíme ani počuť. Ako však môžeme zvuk vidieť? V Aureliu si návštevník môže vyskúšať zvukovo-vizuálny experiment Chladniho obrazcov.

Zvuk nie je nič iné, ako vlna, teda fyzikálny jav vlnovej povahy a študuje ho veda zvaná akustika. Toto slovo pochádza z gréckeho slova „akuein“, teda počuť.  Už na konci 18. storočia významní učenci skúmali povahu a vlastnosti zvukových vĺn. Boli medzi nimi hudobníci i matematici. Zvukové vlnenie skúmal Galileo a mechanické vibrácie zvuku zas Newton. Zaujímavým je však prínos nemeckého fyzika a nadšeného hudobníka.

Ernst Florens Friedrich Chladni, ktorý miloval hudbu, je niekedy označovaný za otca akustiky. Skúmal akustické javy a účinky zvukových vĺn na rôzne znejúcich telesách.  Do pozornosti sa dostali najmä jeho výskumy obrazcov vznikajúcich na vibrujúcich doskách. Chladni pokryl tenké dosky vrstvou jemného piesku a rozochvieval ich. Kmity vyvolané chvením vytvorili zo súvislej vrstvy piesku rôzne obrazce.

Chladni mal v roku 1803 v nemeckom Weimare príležitosť odovzdať svoju štúdiu aj slávnemu básnikovi a dramatikovi Johannovi Wolfgangovi Goethemu. Goethe po prečítaní referoval svoje dojmy nasledovne. “Chladni patrí k tým blaženým, ktorí nemajú najmenšiu predstavu o tom, že existuje niečo ako prírodná filozofia.  Vedeckým prístupom pozoruje javy, ktoré potom klasifikuje a využije rovnako, ako svoj prirodzený talent.[1]

Napoleon Bonaparte sa tiež v tej dobe zaujímal o Chladniho prácu a pozval ho v roku 1809  do Paríža, aby sa oboznámi so zaujímavým poznatkom. Napokon Bonaparte o Chadnim nadšene prehlásil: „Tento muž zviditeľnil tóny.“

Každý vníma a posudzuje vedecké poznatky a ich prínos subjektívne. Chladniho experiment však umožňuje jednoduchým spôsobom mladým zvedavým bádateľom vidieť zvuk.  V akustickom FabLabe v Aureliu si môže návštevník sám vyskúšať tento experiment.

 

Svetlo a zvuk

O téme Svetlo a zvuk si pozrite záznam z vedeckej show v rámci podujatí Európskej noci výskumníkov 2016.  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR prinieslo Vedeckú show Michaela Londesborougha na tému Svetlo a zvuk. Známy vedec Dr. Michael Geoffrey Stephen Londesborough B.Sc Hons Ph.D. z Ústavu anorganickej chémie Akadémie vied Českej republiky pútavým spôsobom demonštroval, že spoločným princípom svetla a zvuku je vlnenie. Poukázal na vlastnosti zvukovej a svetelnej vlny a na ich šírenie v rôznych médiách.

http://www.cvtisr.sk

http://www.vedanadosah.sk

Zdroj obrazkov: https://neuroportraits.eu/portrait/ernst-chladni

[1]  Stöckmann, H.J. : Chladni meets Napoleon.  The European Physical Journal. Special Topics145, 15–23 (2007)c©EDP Sciences, Springer-Verlag 2007DOI: 10.1140/epjst/e2007-00144-5. Dostupné online: https://monoskop.org/images/1/18/Stoeckmann_H-J_2007_Chladni_meets_Napoleon.pdf