Preskočiť na obsah

Týždeň vedy a techniky – VeDETSKÝ deň

 • 30. novembra 2023

VeDETSKÝ deň TVT 2023

Podujatie je určené pre žiakov I. stupňa základných škôl (skôr pre 3. – 4. ročník ZŠ). Počas podujatia sa budú môcť zapojené skupiny žiakov zúčastniť prehliadky ZCV Aurelium vedenej lektorom, vyskúšať si tangram či robotov a zapojiť sa do rôznych ďalších aktivít pripravených CVTI SR. 

Vstup na podujatie je zdarma. Na podujatie je potrebná registrácia jednotlivých skupín či tried. Registráciu na jednotlivé časy je potrebné vykonať telefonicky na čísle 0918 547 478 (ZCV Aurelium).

Termíny pre skupiny:

9:00 – 10:30 hod. (max 70 osôb)
10:45 – 12:15 hod. (max 70 osôb)
12:30 – 14:00 hod. (max 70 osôb)
14:15 – 15:45 hod. (max 70 osôb)

Aktivity v rámci VeDETSKÉho dňa:

Tangram – čínsky hlavolam – skladačka, ktorý sa skladá zo siedmich základných častí: štvorca, rovnobežníka a piatich trojuholníkov. Z jednotlivých dielikov Tangramu sa dajú skladať obrazce podľa vlastnej fantázie alebo podľa predlohy a to: domčeky, postavičky, zvieratká, písmená, číslice, geometrické tvary a iné. Tangram rozvíja predstavivosť, vedia sa s ním hrať a budovať už malé deti. 

FabLab (lego) – vedia sa s ním hrať aj malé deti, ale ja dospelí, dá sa z neho postaviť takmer čokoľvek, prípadne sa z neho dá spraviť aj pohyblivý/funkčný stroj/robot na baterky, programovateľný počítacom a ovládaný mikroprocesorovou riadiacou jednotkou.

MyMachine – vzdelávací program, v rámci ktorého spolupracujú študenti základných, stredných a vysokých škôl pri vymýšľaní a zostavovaní ich vysnívaných vynálezov. Deti na základných školách vymýšľajú a formou kresieb prezentujú vynález. Študenti vysokých škôl spracujú tieto návrhy do technických výkresov, na základe ktorých zase žiaci stredných škôl vynálezy skonštruujú. V ZCV Aurelium budú v rámci VeDETSKÉHO dňa predstavené viaceré vynálezy, ktoré boli týmto spôsobom úspešne skonštruované.

FabLab (robot) – funkčné pohyblivé roboty, ktorých „vonkajšia časť“ je vyrobená na 3D tlačiarni, pomocou fréz a pod., a vnútro je mechanické, prípadne riadené programovateľným mikroprocesorom. Ukážka farebného programovania Ozobot-ov, blokového/(Scratch) programovania MBot-ov. Roboty ktoré si vedia deti postaviť Otto Ninja, Krab, …

Robot na triedenie vynálezov (First Global Slovensko)

Arphymedes a Arphymedes+ – cieľom projektu Arphymedes je sprístupniť učenie/učenie sa fyziky s využitím rozšírenej reality a použitím tabletov a telefónov. Učiteľom a žiakom ponúka učebnicu, v ktorej sa pomocou cvičení a zobrazení s využitím 3D modelov, či animácií a videí s fyzikálnymi experimentami približuje fyzika spôsobom, ktorý je lepšie uchopiteľný pre žiakov a ľahší pre učiteľov. Arphymedes+ tento koncept rozširuje aj pre žiakov so špeciálnymi potrebami tak, aby bol pedagogický proces viac inkluzívny.

Veda na dosah – VR výstavy, hlavolamy, infografiky, brožúry vedcov, informácie o aktivitách v rámci CVTI SR, výstava Aurel Stodola s rozšírenou realitou a iné.

Aurel Stodola AI – Centrum vedecko-technických informácii SR pri príležitosti TVT 2023 pripravilo aplikáciu Aurel Stodola AI, postavenú na umelej inteligencii. Ocitnete sa v dobovej dielni obklopení parnými turbínami. Hlavným lákadlom bude za stolom sediaci 3D model Aurela Stodolu, ktorý v slovenčine zodpovie akúkoľvek položenú otázku v role samotného profesora. Vďaka CVTI SR a moderným technológiám sa tak v Zážitkovom centre vedy Aurelium aspoň trochu priblížime predstave, aké by bolo viesť dnes s Aurelom Stodolom diskusiu.

Prehliadka Zážitkového centra vedy Aurelium vedená lektorom. 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 sa uskutoční v období od 6. do 12. novembra 2023. Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín Nextech, RTVS, BKIS, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023
 • VeDETSKÝ deň TVT 2023

  VeDETSKÝ deň TVT 2023