Preskočiť na obsah

Tip na výlet – Slovenské technické múzeum v Košiciach

  • 10. augusta 2018

Pre fanúšikov vedy a techniky môže byť príjemným spestrením horúcich letných dní aj návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o vývoji techniky a exaktných vied z celého územia Slovenska. Viac tipov Kam za vedou počas augusta, kedy je ZCV-Aurelium zatvorené, Vám prináša portál Veda na dosah.

Slovenské technické múzeum (STM) spravuje bohaté zbierkové fondy, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky. Tu spomenieme predovšetkým Expozíciu oddelenia energetických strojov, ktorá je pomenovaná po prof. Dr. Ing. Aurelovi Stodolovi, vedcovi svetového významu, ktorý sa v technickom svete preslávil najmä svojou základnou teóriou o stavbe parných a plynových turbín (podľa Aurela Stodolu je pomenované aj ZCV-Aurelium).

Energetické oddelenie Aurela Stodolu v STM v Košiciach

Energetické oddelenie Aurela Stodolu v STM v Košiciach

V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, doprava, letectvo a letecká technika, vodohospodárstvo, stavebníctvo. Vedecké odbory reprezentujú zbierky historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie.

V múzejnej prezentačnej činnosti v roku 2017 STM prevádzkovalo 30 expozícií, z toho 1 interaktívnu špecializovanú expozíciu vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež a špecializované zariadenie Planetária.

Interaktívne vedecko-technické centrum pre deti a mládež v STM v Košiciach

Interaktívne vedecko-technické centrum pre deti a mládež v STM v Košiciach

Bohatý zbierkový fond STM verejnosti prezentuje vo viacerých pobočkách. Expozície, okrem sídla na Hlavnej ulici č. 88 v Košiciach, sú sprístupnené v Kaštieli Budimír, v NKP Solivar v Prešove, v STM – Múzeu letectva v Košiciach, v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej, v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, v STM – Múzeu dopravy v Bratislave a v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi – vysunutá expozícia História baníctva na Spiši.

Aktuálne otváracie hodiny na rozličných pobočkách nájdete tu.

Pripomíname, že každú prvú nedeľu v mesiaci môžete Slovenské technické múzeum v Košiciach (ako aj ďalšie vybrané múzeá v rámci SR) a všetky pobočky STM navštíviť bezplatne.

Viac sa dočítate v článku na portáli www.vedanadosah.sk.

Zdroj: Slovenské technické múzeum

Fotografie: Fotogaléria STM