Preskočiť na obsah

Tip na výlet – Historické múzeum na Bratislavskom hrade

  • 25. júla 2018

Významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea je Historické múzeum v Bratislave. Nachádza sa tu množstvo zaujímavých a výnimočných predmetov, ktoré dokladujú vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. Návštevu múzea Vám odporúčajú aj na portáli Veda na dosah v rubrike „Kam za vedou“.

Základným poslaním Historického múzea SNM, ktoré má celoslovenskú pôsobnosť, je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok. Múzeum spravuje takmer 250 000 zbierkových predmetov z oblasti národných dejín, výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, numizmatiky, etnografie, vojenstva, hospodárstva, dejín zahraničných Slovákov, chorvátskej kultúry na Slovensku a mimoeurópskych kultúr. Viaceré zbierky múzea sú najväčšie na Slovensku. Zbierkové predmety boli v ostatných rokoch uložené do špecializovaných depozitárov.

Aktuálne výstavy

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava (od 27. 4. 2018 do 9. 9. 2018)

 

SNM a Národní muzeum pripravili spoločný výstavný projekt k 100. výročiu založenia Československa, ktorý mapuje dejiny spoločného štátu cez jeho osudové okamihy aj bežný život obyvateľov. Výstava predstaví príbeh, ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov. Projekt prezentuje okolnosti, za akých spoločný štát vznikol, ako vyzeral život v Československu, ktoré legendárne produkty sa tu vyrábali, aké hry sa hrávali deti, čím sa túžili stať mladí ľudia a mnoho ďalších zaujímavých tém.

Súčasťou výstavy je aj súbor originálnych dokumentov, ktoré zohrali zásadnú rolu v dejinách Československa: Mníchovská dohoda; Viedenská arbitráž a tzv. Protokol Hácha – Hitler; Pittsburská dohoda; Československé ratifikácie zmlúv z Versailles, Saint Germain a Trianonu.

Viac informácií o výstave nájdete na webe SNM.

 

Reklama a obchod 1918-1948 (od 18. 7. 2017) (link)

Kelti z Bratislavy (od 15. 12. 2016 do 29. 12. 2018) (link)

 

Otváracie hodiny

SNM – Historické múzeum na Bratislavskom hrade je otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod. Posledný vstup o 17.00 hod. 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup zdarma.

 

Viac sa dočítate v článku na portáli www.vedanadosah.sk. Ďalšie zaujímavé tipy na výlety spojené s vedou nájdete v rubrike „Kam za vedou“.

 

Zdroj a foto: www.vedanadosah.sk, http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka