Preskočiť na obsah

Tip na výlet – Botanická záhrada UK v Bratislave

  • 2. augusta 2018

Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave je prvou botanickou záhradou na Slovensku a patrí medzi obľúbené miesta oddychu a získavania poznatkov obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta Slovenska. O tejto a iných lokalitách vzdelávacieho charakteru, ktoré môžete navštíviť počas augusta, kedy je ZCV Aurelium zatvorené, sa dozviete viac na portáli Veda na dosah v rubrike „Kam za vedou“.

Botanická záhrada je vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. V spolupráci s inými organizáciami pracovisko realizuje výstavy a súťaže adresované od najmladšej po najstaršiu generáciu, laickej a odbornej verejnosti.

V botanickej záhrade možno vidieť vápencové aj čadičové skalky, vresovisko, rozárium, letničkové a trvalkové záhony, jazierka s množstvom vodných rastlín a mnoho okrasných drevín. V skleníkoch nájdeme tropické a subtropické rastliny, kaktusy a sukulenty, palmy, paprade, flóru Austrálie a mnohé ďalšie exotické rastliny.

Botanická záhrada v Bratislave sa nachádza na ulici Botanická 3 a je prístupná verejnosti od 1. apríla do 31. októbra, od 9.00 do 18.00 hodiny. V spolupráci s BKIS a Miestnym úradom Karlova Ves sú v rámci podujatí bratislavského leta v Botanickej záhrade organizované letné koncerty. Tento rok sa uskutočnia 8. júla, 5. augusta a 2. septembra 2018 (bližšie informácie poskytuje Miestny úrad – Karlova Ves). Plánovaná je tiež výstava Plody jesene – september.

Viac sa dočítate v článku na portáli www.vedanadosah.sk.

Zdroj: www.vedanadosah.sk, https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/botanicka-zahrada-uk/

Fotografie z Botanickej záhrady UK: Lucia Kralovičová