Preskočiť na obsah

Tip na výlet – Relax aj zaujímavé vedecké poznatky nájdete v Expozícii tatranskej prírody

  • 2. júla 2018

Príležitosť spoznávať vzácne i ohrozené druhy tatranskej kveteny, ako i dreviny rastúce v Tatrách ponúka Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. Ide o Botanickú záhradu, ktorá má kultúrno-výchovné poslanie a ponúkame vám ju ako tip kam za vedou. Prvoradým cieľom Expozície tatranskej prírody je poznávanie tatranskej prírody, ako aj záchrana a zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry, ich ochrana a výchova k aktívnemu vzťahu k tatranskej prírode. Viac lokalít vzdelávacieho charakteru, ktoré môžete navštíviť nielen počas augusta, kedy bude ZCV Aurelium zatvorené,  nájdete na webe Veda na dosah v rubrike „Kam za vedou“.

Slúži na relax, prináša možnosť poznávať a pozorovať 330 druhov tatranských rastlín a stromov osídľujúcich rôzne biotopy, niektoré si môžete kúpiť v podobe sadeníc alebo semien. V Expozícii tatranskej prírody sa nachádza aj malá geologická plocha a pamätné miesto venované tým, ktorí presadzovali a uskutočnili myšlienku Tatranského národného parku, významným botanikom a zoológom. Nachádza sa na severovýchodnom okraji Tatranskej Lomnice pri Hoteli Titris. Rozprestiera sa na ploche 3,2 hektára v nadmorskej výške 850 m. Návštevníci tu nájdu vyše tristo druhov bylín a drevín počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Rozmiestnené sú v ôsmich vápencových a žulových alpínach a mokradiach. „Vplyvom dlhotrvajúcej zimy a nízkych teplôt je vývoj vegetácie pomalší, a teda čas kvitnutia u niektorých rastlín nastúpi neskôr. To znamená, že návštevníci uvidia kvitnúť aj tie druhy, ktoré napríklad rok predtým nemali možnosť obdivovať,“ hovorí Zuzana Homolová, botanička Štátnych lesov TANAP-u.

Zdroj: www.lesytanap.sk

Samotná Expozícia tatranskej prírody bola po prvýkrát verejnosti sprístupnená 15. júla 1992. Hoci expozícia prešla výraznou rekonštrukciou, našiel sa v nej priestor pre viacero noviniek. „Vo vstupnom vestibule pribudlo desať nových panelov s fotografiami rastlín podľa obdobia ich kvitnutia a tiež monitor, na ktorom si záujemcovia môžu pozrieť prednášku s názvom Kvety Tatier podľa ich prirodzených biotopov,“ konkretizuje Zuzana Homolová.

V Expozícii tatranskej prírody je zastúpená typická vegetácia mokradí, vrchovísk, slatín a lesov až po druhy alpínskych holí a najvyšších polôh Tatier. Základom a dôležitou súčasťou výsadby sú vysokohorské druhy. Malebnosť prostredia dotvárajú jazierka, vodopády a tečúce potôčiky.

Priamo v Botanickej záhrade si milovníci skalničiek môžu sadeničky i semená tatranských rastlín a drevín aj kúpiť. Na výber majú mať spomedzi vyše šesťdesiatich druhov, medzi ktorými nechýba ani najžiadanejší plesnivec alpínsky.

Otváracie hodiny:

5.5. – 31.8.:  9:00 – 17:00

1.9. – 16.9.:  9:00 – 15:00

 

Celý článok nájdete na webe www.vedanadosah.sk. Ďalšie články nájdete v rubrike „Kam za vedou“.

Zdroj a foto: www.vedanadosah.sk; www.lesytanap.sk