Preskočiť na obsah

Plánujete tento rok navštíviť Európsku noc výskumníkov?

  • 19. septembra 2019

V rámci 13. ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ENV) budete môcť stretnúť veľké množstvo slovenských vedcov a inovátorov. Podujatie sa bude konať v 5 slovenských mestách v piatok 27. septembra 2019. Mottom tohtoročného festivalu je „Život ako ho (ne)poznáme“. 

V rámci 13. ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ENV) budete môcť stretnúť veľké množstvo slovenských vedcov a inovátorov. Podujatie sa bude konať v 5 slovenských mestách v piatok 27. septembra 2019. Do ENV sa tento rok zapojili mestá Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Poprad a Košice. Mottom tohtoročného festivalu je „Život ako ho (ne)poznáme“.

CVTI SR pripravilo ako jedno zo sprievodných podujatí Vedu v CENTRE na tému OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI. O tvorcoch architektúry dlhého storočia“, ktorá sa uskutoční 26.9.2019 o 17.00 hod. v budove CVTI SR

Na ENV v Bratislave budete mať možnosť stretnúť aj našich kolegov z časopisu Quark, z tvorivej dielne FabLab ako aj IT Akadémie. Nájdete ich v Starej tržnici v spoločnom stánku pod názvom „Pre všetkých zvedavých a tvorivých“.

Časopis QUARK – magazín pre všetkých zvedavých, ktorých zaujímajú novinky z oblasti vedy a techniky a známe aj neznáme javy zo sveta okolo nás. Okrem Quarku tu nájdete aj veľa iného kvalitného čítania, interaktívny kvíz, hlavolamy, súťaže a ďalšie aktivity pre všetky vekové kategórie! Časopis Quark tento rok oslavuje už 25. výročie!

Tvorivá dielňa FabLab – otvorená platforma pre dizajnérov, umelcov, študentov, vývojárov a širokú verejnosť. FabLab ponúkne priestor na zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Súčasťou budú ukážky 3D tlače, laserového vyrezávania, robotov a ďalšieho.

V samostatnom stánku s názvom „IT Akadémia“ bude prebiehať prezentácia bezplatných metodík zameraná na bádateľsky orientované vzdelávanie zo 7 predmetov pre základné a stredné školy.  Predstavia sa tiež aj ďalšie popularizačné a vzdelávacie aktivity pre žiakov, študentov, ako aj pre pedagógov, ktoré sa v rámci projektu IT Akadémia bezplatne organizujú.

V Banskej Bystrici môžu návštevníci ENV navštíviť stánok Školského výpočtového strediska, v ktorom nájdu prezentáciu farebných výstupov 3D tlače: didaktických a učebných pomôcok, geografických skladačiek, hlavolamov a rébusov, vytvorených za pomoci 3D tlače a CNC nástrojov. Súčasťou programu bude aj praktická ukážka a možnosť vyskúšať si kreslenie a modelovanie v priestore pomocou 3D pera.

Tento rok sa po prvý raz do ENV zapojí aj Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. V rámci výstavy Život zo skúmavky (18. 9. – 31. 10. 2019), venovanej aktuálnej problematike umelého oplodnenia žien či významu rozmnožovania pre udržanie biodiverzity v prírode, múzeum pripravilo 26. a 27. septembra sprievodné podujatia. 

26.9. sú pripravené rozhovory s peer aktivistami OZ Mladí ľudia a život na tému partnerských vzťahov, gynekológie, antikoncepcie či pohlavných prenosných infekcií. Cieľovou skupinou budú žiaci 2. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl. 

ENV v múzeu odštartuje 27. 9. o 15.00 hod. popoludní s odborníkom, MUDr. Petrom Hladkým, vedúcim lekárom Sanatória Helios v Košiciach, centra asistovanej reprodukcie. Zaujímavé popoludnie s voľným vstupom bude určené nielen lekárom z oblasti gynekológie a pôrodníctva, ale aj budúcim mamičkám či širokej verejnosti. Priestor dostanú otázky a odpovede súvisiace s umelým oplodnením, liečbou neplodnosti, darcovstvom vajíčok či spermií a mnohé ďalšie. Bližšie informácie získate na webovej stránke múzea www.msslevoca.sk.

Na podujatí vám študenti a vedci z rôznych odborov predvedú rozličné javy, nové objavy, pokusy, exponáty, inovácie a mnoho ďalšieho. V rámci prednášok sa môžete niečomu priučiť, alebo nazbierať nové poznatky o témach, ktoré vás zaujímajú.

Program v jednotlivých mestách ako aj ďalšie informácie o festivale nájdete na webe organizátorov.  

Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý program.

Facebook:

Veda v CENTRE: https://www.facebook.com/events/492711314886967/

Noc výskumníkov 2019: https://www.facebook.com/events/454601415272756/