Preskočiť na obsah

Odštartoval Týždeň vedy a techniky 2022

  • 7. novembra 2022

Na otvorení celoslovenského TVT 2022 sa zúčastnili zástupcovia organizátorov, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Michal Fedák a generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič. V rámci úvodnej diskusie vystúpil aj predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET Marián Giba, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, ako aj zástupcovia partnerov, Lukáš Postrk za Slovenské elektrárne, a.s. a Ján Svrček za spoločnosť EPSON. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj ďalší významní hostia zo štátnej, verejnej a akademickej sféry či rôznych vedecko-výskumných inštitúcií.

„Som veľmi rád, že sa neustále zlepšujeme v oblasti popularizácie vedy a techniky na Slovensku. Práve Týždeň vedy a techniky je od roku 2004 najvýznamnejším národným podujatím, ktoré je nielen prehliadkou prác slovenských vedcov, ale aj tým správnym nástrojom na pritiahnutie mladých vedeckých talentov,“ priblížil štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo, Michal Fedák. 

„Veda, technika, ale v súčasnosti aj spoločenské vedy sú kľúčovými nielen pre hospodárske či spoločenské napredovanie, ale napomáhajú aj pri riešení celosvetových problémov a výziev, ktorým dnes čelíme. Viac ako inokedy, zvlášť po dvoch náročných pandemických rokoch, si uvedomujeme, že veda je užitočná, prospešná, veda vzdeláva a rozširuje naše obzory. Veda prispieva k pochopeniu nášho okolitého a niekedy zložitého sveta, ale zároveň je aj obohacujúca, zábavná a dobrodružná. A preto prajem všetkým návštevníkom, aby sa počas tohto týždňa nielen veľa dozvedeli, ale aj veľa zažili a zabavili sa pri tom, presne tak, ako to vyjadruje aj motto 19. ročníka TVT 2022 Zážitkami k vede,“ uviedol vo svojom príhovore generálny riaditeľ CVTI SR, Ján Kyselovič.

Jedným z podujatí TVT 2022 je už tradične Festival vedy a techniky AMAVET (FVaT), ktorý sa uskutoční 7. a 8. novembra v ZCV Aurelium. So svojimi projektmi sa na ňom predstavia vybraní súťažiaci, ktorí postúpili z krajských kôl do celoslovenského finále súťaže. Odborná porota zhodnotí, vyberie a ocení tie najlepšie bádateľské projekty z oblasti vedy a techniky, ktoré pripravili žiaci základných a stredných škôl z celého Slovenska. Spoluorganizátorom festivalu je aj CVTI SR.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pozýva všetkých záujemcov o vedu na podujatie Utorok s virtuálnou realitou, ktoré sa bude konať v utorok 8. novembra v CVTI SR na Lamačskej ceste v Bratislave. Podujatie je rozdelené do dvoch častí. Predpoludním o 9.00 hod. sa registrované skupiny študentov dozvedia, ako môže virtuálna realita pomôcť pri prekonávaní strachu z výšok.

Popoludní o 17.00 hod. sa široká verejnosť ocitne v akomsi psychologickom laboratóriu, v rámci ktorého sa dozvie, ako sa dá virtuálna realita využiť pri spracovaní rôznych tráum, fóbií či psychických porúch.

V stredu 9. novembra bude Zážitkové centrum vedy Aurelium otvorené pre deti. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR pripravilo pre žiakov 1. stupňa ZŠ VeDETSKÝ deň, počas ktorého bude okrem plánovaných exkurzií pripravených aj viacero sprievodných aktivít. Zároveň sa budú počas tohto dňa odovzdávať aj ocenenia víťazom tohtoročných súťaží (výtvarná, fotografická a videosúťaž), ktoré vyhlásilo CVTI SR.

Piatok 11. novembra bude patriť slávnostnému odovzdávaniu ocenení Cena za vedu a techniku 2022, ktoré sa uskutoční v Zážitkovom centre vedy Aurelium za účasti zástupcov organizátorov TVT 2022, laureátov ocenenia, ako aj ďalších pozvaných hostí.

TVT 2022 prinesie až do 13. novembra všetkým nadšencom vedy a techniky desiatky prednášok, festivalov, seminárov, workshopov či besied, ako aj ďalších zaujímavých podujatí po celom Slovensku. Záujemcovia si budú môcť vychutnať vedu aj na sociálnych sieťach, a to prostredníctvom podcastov na rôzne témy či zapojenia sa do viacerých súťaží.

Všetky sprievodné akcie tohtoročného TVT nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk, konkrétne v sekcii Podujatia TVT

Videoupútavka na TVT 2022: https://youtu.be/4gvmYyZOob4.

Hlavnými organizátormi podujatia sú MŠVVaŠ SR a CVTI SR. Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis QuarkZážitkové centrum vedy Aurelium a NEXTECH.

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Tel.: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:

Mgr. Eva Vašková, tel.: 02/69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk Zdroj:  TS CVTI SR