Preskočiť na obsah

Objav(y) Aurela Stodolu

  • 22. septembra 2022

Aurelium vyhlasuje 2. ročník súťaže určenej pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.
Otvorená výzva na predkladanie študentských prác môže slúžiť ako doplnková vzdelávacia aktivita počas hodín a seminárov z fyziky. Cieľom je spoznať osobnosť Aurela Stodolu, jeho život a najmä jeho objavy. Žiaci a študenti sa prostredníctvom tvorby videa môžu aktívnejšie spoznať osobnosť slovenského vedca Aurela Stodolu.

Výstupom bude video o osobnosti Aurela Stodolu, o jeho živote, vynálezoch a patentoch. Dr. Ing. Aurel Stodola bol vedcom svetového formátu, strojný inžinier, matematik, pedagóg a zakladateľ teórie parných turbín. Spoznajte ho bližšie, pátrajte po jeho objavoch a sprostredkujte ostatným jeho prínos vo forme videa.

Akú formu zvoliť? Môže ísť o natočené hrané video, alebo videoanimáciu či animovanú 2D grafiku.

Na natáčanie môžete použiť videokameru, zrkadlovku či mobilný telefón. Postprodukčné techniky využite ľubovoľné.

Dĺžka videa: 3 až  7 minút.

Postup: Video upravte a spracujte tak, aby ste boli s výsledkom spokojní a mohli ho odprezentovať napríklad pred celou školou. Študent alebo pedagóg pošle video emailom prostredníctvom domény www.wetransfer.com  alebo www.uloz.to na adresu: aurelium@cvtisr.sk.

Porota zložená z odborných pracovníkov CVTI SR a Aurelia vyhodnotí najlepšie videá.

Kritériá hodnotenia:

  • zrozumiteľnosť
  • originálnosť
  • úroveň spracovania
  • výpovedná hodnota

Termín zaslania videa: najneskôr do: 20. decembra 2022

Autori/ autorské kolektívy najlepších videí budú pozvaní na odovzdávanie ceny Aurelia a získajú vecné ceny.

Štatút súťaže

Prihláška

Súhlas GDPR

FOTO z minuloročnej súťaže

Kontakt a bližšie informácie

Martina Ivičič (+421 918 547 478)

aurelium@cvtisr.sk