Preskočiť na obsah

Nový exponát: Prietok vody (Rehau)

  • 8. októbra 2018

K stálej ponuke Zážitkového centra vedy Aurelium pribudol nový exponát! Ak sa pri ňom zastavíte, zistíte, ako to skutočne je s prietokom vody cez rôzne priemery potrubí a ako sa dá aplikovať I. Kirchhoffov zákon na prúdenie kvapalín.

Ako na to?  

Otvorením alebo uzavretím niektorých z ventilov nastavíte prietok vody cez jednotlivé vetvy. Na ovládacom panely proces spustíte a počkáte, kým voda nestečie z hornej nádoby do spodnej. Po skončení uvidíte priamo na panely pretečené množstvo vody v jednotlivých vetvách za rovnaký čas, ktoré si môžete porovnať a zanalyzovať. Hodnoty pretečeného množstva vody sú rozdielne z dôvodu rôznych priemerov rúr v každej vetve. Ich súčet sa rovná celkovému množstvu vody na výslednom prietokomeri (I. Kirchhoffov zákon aplikovaný na prietok vody). 

Chcete vedieť,  ako to všetko funguje, či si vyskúšať teoretické učivo v praxi? Navštívte nás!

Exponát bol vytvorený v spolupráci so spoločnosťou REHAU, SLOVENSKOU TECHNICKOU UNIVERZITOU a Zážitkovým centrom vedy AURELIUM.

 

Rehau exponát

Rehau exponát

4 rôzne priemery potrubí (každé s guľovým ventilom pre samostatné uzatvorenie), prietokomer a solenoidový ventil

4 rôzne priemery potrubí (každé s guľovým ventilom pre samostatné uzatvorenie), prietokomer a solenoidový ventil

Ovládací panel

Ovládací panel