Preskočiť na obsah

Výstava v Aureliu: Geopark Malé Karpaty

  • 20. decembra 2019

Výstava GEOPARK Malé Karpaty prezentuje geovedné, krajinárske, ekologické, archeologické, historické a kultúrne hodnoty územia chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Výstava GEOPARK Malé Karpaty prezentuje geovedné, krajinárske, ekologické, archeologické, historické a kultúrne hodnoty územia CHKO Malé Karpaty.

Geopark Malé Karpaty poskytuje množstvo bohatých zážitkov a široké spektrum aktívnych možností využitia voľného času. Jedným z mnohých poslaní geoparku je prebudiť v ľuďoch nielen záujem o spoznávanie a objavovanie tohto jedinečného miesta. Odkrýva návštevníkovi aj historické udalosti, ktoré toto územie sformovali do dnešnej podoby.

Geopark Malé Karpaty s rozlohou 1199 km2 zasahuje až do  64 katastrálnych území a spája až 27 miest a obcí od Trstína, cez Pezinok, Modru až po Pernek. Toto územie je významné nielen v oblasti geológie a paleontológie a archeológie ale je bohaté aj z hľadiska mineralógie, ťažby surovín či jaskyniarstva.

Výstava v Aureliu je zameraná na environmentálnu výchovu a doplnkové vzdelávanie s edukačným obsahom. Chceme najmä v detskom divákovi podnietiť hlbší vzťah k prírode, jej poznaniu a v konečnom výsledku aj k ochrane životného prostredia.

Tematicky sa panelová výstava zameriava na skameneliny, kryštálové sústavy, minerály, horniny, podzemnú vodu  alebo ťažbu nerastných surovín. V Aureliu okrem infopanelov nájdete aj autentické ukážky hornín staré až 4 mil. rokov. Návštevník sa môže zoznámiť aj s rôznymi mineralogickými vzorkami hornín a skamenelín.

Atraktívnym prvkom sú aj obrazy rôznych druhov kryštálov vytvorené špeciálnou technikou  tzv. Lentikulárnej tlače. Fotografované objekty sú snímané z viacerých uhlov, čo vytvára priestorový pocit hĺbky. Divák má pocit 3D vizuálneho zážitku.

Iniciátorom Geoparku je nezisková organizácia Barbora, ktorá sa sústredí najmä na rozvoj geoturistiky, ochrany a tvorby životného prostredia, zachovanie baníckej tradície a ochrany kultúrnych pamiatok a na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Zámermi iniciatívy je vytváranie a rozširovanie oddychových zón, edukačných panelov a interaktívnych prvkov.

 Výstava v Aureliu potrvá do konca marca 2020. Tešíme sa na vašu návštevu.

Geopark Malé Karpaty panel skameneliny