Preskočiť na obsah

Medzinárodný deň svetla

 • 22. júna 2023

Deň svetla

V rámci Medzinárodného dňa svetla pripravilo Medzinárodné laserové centrum a Centrum vedy Aurelium (CVTI SR) zážitkový deň o svetle, optike a fotonike. Podujatie pre školy a širokú verejnosť sa uskutoční v Zážitkovom centre vedy Aurelium dňa 16. mája 2023 od 9:00 do 16:00.

Deň svetla prináša návštevníkom zaujímavosti o svetle, fotonike, laseroch a ľudskom vnímaní farieb. Okrem toho prinesie aj predstavenie novej interaktívnej pomôcky vo výuke fyziky. Podujatie bude pozostávať z teoreticko-odbornej a zážitkovej časti.

 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023
 • Medzinárodný deň svetla 2023

  Medzinárodný deň svetla 2023

Prednášková časť na hlavnom pódiu prinesie prednášky o svete farieb a svetla. „Napriek tomu, že svetlo využívame a každý deň sa s ním stretávame, v skutočnosti vôbec netušíme, čo svetlo skutočne je“, naznačuje obsah prednášky jeden zo spíkrov RNDr. Dušan Chorvát, PhD.

Návštevníci sa zoznámia s najvýkonnejším laserom na svete, ktorý je prevádzkovaný európskou vedeckovýskumnou organizáciou Extreme Light Infrastructure – ELI ERIC. Súčasťou programu na pódiu bude aj laserová show – audio-vizuálna ukážka hudobno-svetelnej kompozície s využitím laserov a projekčným video-mappingom.

Zážitková časť podujatia prebehne priamo v hale, kde si budú môcť návštevníci vyskúšať projekt rozšírenej reality vo výuke fyziky. Projekt ARphymedes predstaví Prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. ktorá je vedúcou Oddelenia biofotoniky v Medzinárodnom laserovom centre CVTI SR v Bratislave a pedagogicky pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. „Žiaci i pedagógovia si môžu vyskúšať interaktívnu učebnicu, pomocou ktorej nahliadnu do sveta fyziky prostredníctvom animácii a experimentov zobrazených pomocou rozšírenej reality“, hovorí koordinátorka projektu Prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

Svetom laserov bude sprevádzať RNDr. Dušan Chorvát, PhD., odborník vo svetelnej mikroskopii a biozobrazovaní. Vysvetlí návštevníkom princípy svetelnej luminiscencie, správanie lasera pod vodnou hladinou a ďalšie zaujímavé javy. Svetu optiky je v Aureliu venovaná celá jedna zo šiestich sekcii a diváci si budú môcť vyskúšať napríklad kreslenie svetlom.

Hlavné pódium

Fotonika: svet svetla – prednáša RNDr. Dušan Chorvát, PhD.

Rozšírte si vedomosti o svetle. Ako vieme tvoriť a vnímať farby? Na čo slúži spektroskopia a kde všade sa využíva svetlo v prírode a vo svete ľudí.  

Spoznajte najvýkonnejší laser na svete (ELI ERIC)

ELI ERIC (The Extreme Light Infrastructure ERIC) je európska vedecko-výskumná organizácia, kde medzinárodný vedecký tím prevádzkuje jedny z najintenzívnejších laserových systémov na svete. Vzniká tu priekopnícky výskum v oblasti fyziky, materiálových vied, biomedicíny a laboratórnej astrofyziky.

Projekt ARphymedes – rozšírená realita vo výuke fyziky – Prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

„Augmented Reality Physics Made for Students“ pripomína meno jedného z najslávnejších fyzikov v histórii – Archimeda. Cieľom projektu je poskytnúť moderný a vzrušujúci súbor multimediálnych učebníc a aplikácií rozšírenej reality pre žiakov a učiteľov s možnosťou interaktívne, pomocou technológii založených na svetle, testovať a experimentovať v oblasti fyziky a nazerať do jej histórie.

Laserová show

Pozrite si jedinečnú audio-vizuálnu ukážku hudobno-svetelnej kompozície s využitím laserov a projekčným video mappingom.

Hala

Objavujte – skúšajte – zažite

ARphymedes – výuka fyziky cez rozšírenú realitu

 • Ukážeme vám, že aj fyzika vie byť zábavná.
 • Vyskúšajte si technológie založené na svetle, ktoré sú veľkým pomocníkom pri výuke experimentálnych predmetov.
 • Predstavíme vám interaktívnu učebnicu, pomocou ktorej nahliadnete do sveta fyziky prostredníctvom animácii a experimentov zobrazených pomocou rozšírenej reality.

Komentovaná prehliadka Sveta optiky v Aureliu

 • ako funguje hologram?
 • čo to znamená kresliť svetlo?
 • ako funguje naše oko a optické prístroje?
 • ako sa správa laser vo vode a iné zaujímavosti o laseroch

Program sa každú celú hodinu opakuje od 9:00 do 16:00.

Kto sú naši spíkri?

Prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. pôsobí v oblasti biofotoniky, čo je vedná oblasť využívajúca svetlo pri štúdiu vlastností živých organizmov, predovšetkým za pomoci laserov. Špecializuje sa na biofotoniku a nanobiofotoniku, hlavne so zameraním na sledovanie bunkovej fyziológie a aplikácie environmentálnej biofotoniky pomocou laserových metód. Od roku 2008 je vedúcou Laboratória bunkovej biofotoniky a od roku 2011 vedúcou Oddelenia biofotoniky v Medzinárodnom laserovom centre CVTI SR v Bratislave. Pedagogicky pôsobí na Fakulte Prírodných Vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je koordinátorkou projektu ARphymedes a ARphymedes plus.

RNDr. Dušan Chorvát, PhD., je zástupcom riaditeľa Medzinárodného laserového centra CVTI SR. Je odborníkom vo svetelnej mikroskopii a skúma možnosti využitia laserov a svetla na diagnostiku a rôzne praktické aplikácie. Jeho práca je zameraná na biozobrazovanie a časovo rozlíšené metódy s využitím v biologických, medicínskych a  environmentálnych oblastiach, ako napr. sledovanie prirodzenej fluorescencie živých organizmov, 3D tlač so sub-mikrometrovým rozlíšením pomocou laseru, rozvoj multi-modálnej optickej mikroskopie a pod. Dve desaťročia pôsobil na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave ako učiteľ a venuje sa popularizačným aktivitám (projekt Aurelium, Festival Svetla).

Kto sú organizátori?

Centrum vedecko-technických informácii SR

Medzinárodné laserové centrum CVTI SR

Zážitkové centrum vedy Aurelium CVTI SR

ELI ERIC Scientific diplomat for Slovakia

Projekt ARphymedes – Augmented Reality Physics Made for Students