Preskočiť na obsah

Konferencia o budúcnosti Európy

 • 20. októbra 2022

PREŽIJÚ MLADÍ ĽUDIA V 21. STOROČÍ?

Za posledné tri roky sa zvýšila osamelosť mladých ľudí v EÚ štvornásobne – 36% mladých sa cíti osamelých. Mentálne choroby u mladých sa za posledných 10 rokov zdvojnásobili. To môže mať katastrofálne následky, ktorých svedkom sme boli aj za ostatný týždeň. Rok 2022 je vyhlásený Európskou komisiou za rok mládeže. Práve počas tohto roka je potrebné upriamiť pozornosť na problémy mladých ľudí. Osamelosť, sociálne siete, mentálne choroby sú kľúčovou paradigmou, v ktorej sú mladí ľudia doslova zacyklení.

Ako posilniť a budovať osobnú psychologickú odolnosť u mladých – schopnosť prežiť? Ako budovať zručnosti, ktoré už dnes vyžadujú zamestnávatelia, tzv. soft skills – schopnosť pracovať?

Európska únia, hoci nemá priame právomoci v oblasti školstva či zdravotníctva, si je týchto výziev plne vedomá. A aj preto vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová rok 2022 za Európsky rok mládeže a rok 2023 Európskym rokom zručností.

Ako chce Slovensko na tieto problémy reagovať? Máme plán a riešenia?

Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede spolu s hosťami diskusie. Naše pozvanie prijali

Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu

Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Daniel Bútora, zakladateľ siete súkromných škôl

Venus Jahanpour, zakladateľka a riaditeľka súkromnej základnej školy Brilliant Stars

Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie

Eva Polláková, riaditeľka Súkromnej základnej školy BESST v Trnave

Ivan Šiller, hudobník a pedagóg

Diskusiu  môžete sledovať aj online na www.vizionari.sk

moderuje Zlatica Puškárová | Diskusia VIZIONÁRI je vysielaná online.

Prečítajte si článok na portáli VEDA NA DOSAH

 • Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy

  Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy
 • Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy

  Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy
 • Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy

  Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy
 • Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy

  Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy
 • Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy

  Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy
 • Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy

  Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy
 • Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy

  Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy
 • Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy

  Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy
 • Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy

  Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy
 • Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy

  Vizionári: Konferencia o budúcnosti Európy