Preskočiť na obsah

Fyzika v našom živote. Otvorená výzva na predkladanie študentských prác

 • 13. septembra 2021

Vážení pedagógovia, pripravili sme pre vás a vašich študentov doplnkovú vzdelávaciu aktivitu. Cieľom je podporiť samostatné kritické myslenie a prostredníctvom výzvy Fyzika v našom živote tak umožniť študentom a pedagógom vytvoriť vlastný experiment zameraný na demonštráciu fyzikálnych javov. ZCV Aurelium vyhlasuje súťaž o najlepšie vysvetlenie vedeckých tém vo forme videa.

Kde všade v každodennom živote môžeme nájsť fyzikálne javy? Vo vašom školskom kolektíve si vyberte jeden fyzikálny jav a pokúste sa nájsť, kde sa sním môžete stretnúť vo vašom okolí alebo pri vašich každodenných činnostiach. Spoločne s pedagógom natočte o tom krátke video, kde tento jav zrozumiteľne vysvetlíte tak, aby ho pochopili vaši rovesníci.

Študentská súťaž o cenu Aurelia (pdf)

Prihláška na stiahnutie (pdf)

Štatút súťaže na stiahnutie (pdf)

Súhlas_dieťa

Zadanie:

Vyberte si jeden fyzikálny zákon zo zoznamu tém. S pomocou vášho pedagóga vymyslite, ako by mohol daný fyzikálny zákon fungovať v bežnom živote. Premýšľajte nad tým, kde sa s daným javom môžete stretnúť a počas vyučovania vymyslite nápadité video, kde tento jav vysvetlíte a názorne predvediete.

Tematické okruhy:

 1. Statická elektrina
 2. Termodynamika
 3. Hydraulika
 4. Perpetuum mobile
 5. Čierne diery
 6. Dynamo
 7. Solárna energia
 8. Veterná energia
 9. Archimedov zákon
 10. Pascalov zákon
 11. Zákon zachovania hybnosti
 12. Teória chaosu
 13. Gyroskop  

Natočte video max 1-4 min na váš mobilný telefón alebo iné záznamové médium. Video upravte a spracujte tak, aby ste boli s výsledkom spokojní. Váš pedagóg pošle video emailom prostredníctvom domény wetransfer.com alebo www.uloz.to na adresu: aurelium@cvtisr.sk.

Termín zaslania videa: najneskôr do: 30. októbra 2021 (vrátane)

Porota zložená z odborných pracovníkov CVTI SR vyberie 3 najlepšie videá na základe nasledujúcich kritérií: zrozumiteľnosť, originálnosť, úroveň spracovania témy a kvalita videa.

Najlepšie porotou vybrané videá získajú cenu Aurelia a študenti získajú vecné ceny. Školské kolektívy ocenených videí budú pozvané do ZCV Aurelium, aby si prezvali ocenenie.

Odporúčanie pre pedagógov:

Práca na videu môže nadväzovať na látku preberanú na vašich hodinách (fyzika, chémia, matematika…)

Inšpirujte vašich študentov, aby sami premýšľali nad javmi a hľadali, kde sa s nimi bežne môžu stretnúť.

Usmernite študentov, aby výsledné video bolo jasné, môže byť aj vtipné, ale malo by zrozumiteľne danú tému vysvetliť.

Pre doplnkové informácie kontaktujte: aurelium@cvtisr.sk

Prajeme vám príjemné experimentovanie 🙂

Tím Aurelium

Vážení pedagógovia, pripravili sme pre vás a vašich študentov doplnkovú vzdelávaciu aktivitu. Cieľom je podporiť samostatné kritické myslenie a prostredníctvom výzvy Fyzika v našom živote tak umožniť študentom a pedagógom vytvoriť vlastný experiment zameraný na demonštráciu fyzikálnych javov. ZCV Aurelium vyhlasuje súťaž o najlepšie vysvetlenie vedeckých tém vo forme videa.