Preskočiť na obsah

Fotogaléria podujatí

 • 27. októbra 2023

súťaž v programovaní

Fotogaléria pravidelných podujatí v Aureliu venovaných vzdelávaniu, vede a spoločnosti

Aurelium je miesto, kde sa tešíme aj rôznym podujatiam venovaných vzdelávaniu, vede a spoločnosti. Konajú sa tu rôzne konferencie, diskusie, otvorenie Týždňa vedy a techniky a žiacke a študentské súťaže, napríklad Robotická súťaž First Global Slovensko.

Priestor dávame aj konferenciám, napríklad pri príležitosti Dňa bezpečného internetu sa konala konferencia o bezpečnosti a digitálnej zručnosti v online priestore digiSAPIENS.

V Aureliu hosťujú aj krajské a celoštátne kolá organizované Asociáciou pre mládež, vedu a techniku AMAVET.

Dávame priestor aj nadačným fondom, ktoré podporujú vzdelávacie projekty, napríklad Fond SK-NIC, alebo Nadačný fond Telekom, ktorý podporuje žiakov v programovaní súťažou Enter programiáda. Každoročne sme súčasťou programu Európskej Noci výskumníkov a iné.

 • Festival vedy a techniky Amavet

  Festival vedy a techniky Amavet
 • Olympiáda v programovaní

  Olympiáda v programovaní
 • Olympiáda v programovaní

  Olympiáda v programovaní
 • Olympiáda v programovaní

  Olympiáda v programovaní
 • Konferencia digiSAPIENS

  Konferencia digiSAPIENS
 • Deň svetla

  Deň svetla
 • Robotická súťaž First Global

  Robotická súťaž First Global
 • Robotická súťaž First Global

  Robotická súťaž First Global
 • Otvorenie fyzikálnej obývačky ARphymedes

  Otvorenie fyzikálnej obývačky ARphymedes
 • Projekt My Machine

  Projekt My Machine
 • Otvorenie fyzikálnej obývačky ARphymedes

  Otvorenie fyzikálnej obývačky ARphymedes
 • Cena za vedu a techniku 2022

  Cena za vedu a techniku 2022
 • 2023 Týždeň vedy a techniky- veDETSKÝ deň

  2023 Týždeň vedy a techniky- veDETSKÝ deň
 • 2023 Týždeň vedy a techniky- veDETSKÝ deň

  2023 Týždeň vedy a techniky- veDETSKÝ deň
 • 2023 Otvorenie projektu ARphymedes v Aureliu

  2023 Otvorenie projektu ARphymedes v Aureliu
 • 2023 Európska noc výskumníkov v Aureliu

  2023 Európska noc výskumníkov v Aureliu
 • 2023 Súťaž robotov First Global Slovakia

  2023 Súťaž robotov First Global Slovakia
 • 2023 Otvorenie projektu ARphymedes v Aureliu

  2023 Otvorenie projektu ARphymedes v Aureliu
 • 2023 Súťaž robotov First Global Slovakia

  2023 Súťaž robotov First Global Slovakia
 • 2023 Súťaž robotov First Global Slovakia

  2023 Súťaž robotov First Global Slovakia