Preskočiť na obsah

Festival 4 živlov

  • 22. júna 2023

Festival 4 živlov

Festival štyroch živlov (F4Ž) je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Organizácia F4Ž, zameraného na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže – na Festival vedy a techniky AMAVET. Podujatie bude jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožní vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty budú prezentovať pred hodnotiteľmi na kartónových posteroch. Posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Cieľom Festivalu štyroch živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností v prírodných a technických vedách. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

Samotná súťaž trvala šesť hodín a jej výsledky vyhodnocovala 20-členná odborná komisia. Ako je na AMAVET-e tradíciou, členovia komisie sú v diskusii so žiakmi ich rovnocennými partnermi a radia im, ako ešte zdokonaliť vedátorské projekty. Takáto spätná väzba zostáva aj v mysliach tých súťažiacich, ktorí sa napokon na stupienok víťazov nedostali.

1.miesto

Viktória Rášová s projektom Fotovoltika

Klára  Bauerová, Viktória Hasarová s projektom Pomôžme študentom naučiť sa zvládnuť stres

2. miesto

Juliana Lichvárová, Viktória Onuferová s projektom Príčiny a následky spánkového deficitu u študentov osemročného gymnázia

Adam  Cagáň,  Martin Šuriansky s projektom Čo (ne)vieme o vode

3. miesto

Branislav Ručkay, Šimon Kašiar s projektom Meteo robotika

Marko Balčák, Matúš Berko, Dominik Korečko s projektom Vplyv eutrofizácie spôsobenej pracími práškami na vodné organizmy

Špeciálne ocenenie

Tobias Pecho s projektom Školská prestávka s Rubikovou kockou

Liana Adamjaková, Jaroslav Božoň s projektom Pokusy na celý rok

Markus Hertel s projektom Prírodná lekáreň z Radošiny

Krištof Franko, Matúš Sabol s projektom Využitie vermikompostovania pri klíčení a raste rastlín pri znížení bioodpadu v škole a domácnosti

Foto: AMAVET

Zdroj: AMAVET