Preskočiť na obsah

Európska noc výskumníkov 2022

 • 1. októbra 2022

Európska noc výskumníkov 2022

Mottom 16. ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov je „Dôverujme vede“, ktoré vzniklo v reakcii na potrebu lepšie sa orientovať v záplave veľkého množstva informácií a žiaľ aj dezinformácií. Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť mladých ľudí a širokej verejnosti na relevantné zdroje informácií, ktorých garantmi sú práve výskumníci a výskumné inštitúcie. Téma dôvery vo vedu rezonovala naprieč celým programom s prepojením na aktuálne témy akými sú klimatická kríza, udržateľnosť, či vojnový konflikt na Ukrajine.

16. ročník Európskej noci výskumníkov patril od rána až do noci vedecko-popularizačným aktivitám pre malých i veľkých návštevníkov, ktoré zorganizovali Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Slovenská akadémia vied (SAV), Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) a I-Europa, prevádzkovateľ internetového portálu euractiv.sk.

Naším hlavným cieľom je aj tento rok podnietiť mladých ľudí i širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a prostredníctvom nich lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja,“ objasňuje Ľubomír Bilský, riaditeľ o. z. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), ktorá podujatie spoločne s partnermi SAV, CVTI SR a I-Europa organizuje.

V rámci viac ako 210 vedeckých stánkov a 60 prednášok po celom Slovensku návštevníci v Bratislave mohli navštíviť aj expozíciu Centra vedecko-technických informácií, portálu Veda na dosah, dielne Fablab a Aurelia.

Expozícia Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) v priestore galérie Kunsthalle sa niesla v duchu motta: „Zážitkami k vede“. Marta Pavliková, vedúca odboru propagácie vedy a techniky a odboru elektronických médií a multimédií CVTI SR, vyjadrila presvedčenie, že je dôležité organizovať podujatia, akým je Európska noc výskumníkov. „Vedci na nich popularizačným štýlom približujú svoju prácu, a dokazujú tak, že veda je každodennou súčasťou našich životov. Návštevníci festivalu sa môžu tými najrozličnejšími spôsobmi – prostredníctvom hier, ukážok pokusov, nových technológií, workshopov, súťaží aj interaktívnych prednášok – dozvedieť množstvo zaujímavých informácií. Práve prostredníctvom takýchto podujatí môžeme zaujať návštevníkov všetkých vekových kategórií, ktorí tak získajú nové poznatky z oblasti vedy a techniky.“

Umelecká inštalácia výtvarníčky Eriky Szőke s názvom Revitalizácia II. poukázala na potrebu nachádzať alternatívne zdroje energie. Inštalácia/exponát pozostával z nádob naplnených kváskom, pričom v každej z nich boli ponorené plusová a mínusová elektróda. Spojením vytvárali elektrický obvod, ktorým sa energia kvásku prenášala do malej premietačky a prenášala na stenu obrázky šiestich rastlín. Tie už na Slovensku nenájdeme, lebo vyhynuli. „Našla som ich v Červenom zozname kvitnúcich a výtrusných rastlín. Energiu kvásku na ich premietanie som využila zámerne. Kvas, v maďarskom jazyku élesztő, totiž znamená oživovateľ, a ja som tak prostredníctvom kvásku týmto kvetinám aspoň symbolicky znovu vdýchla život,“ vysvetlila Erika Szőke, ktorá svoje dielo návštevníkom osobne prezentovala.

 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022
 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022
 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022
 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022
 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022
 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022
 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022
 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022
 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022
 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022
 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022
 • Európska noc výskumníkov 2022

  Európska noc výskumníkov 2022