Preskočiť na obsah

Čo nájdete v QUARKU 7/2022

  • 1. júla 2022

Základný kameň poznania

Podľa Medzinárodnej mineralogickej asociácie bolo k máju 2022 v prírode identifikovaných 5 809 minerálov. Niektoré z nich sú významným zdrojom ekonomicky dôležitých surovín, iné sú voľným okom neviditeľné. V tomto veľkom počte minerálov sa nachádza jeden, navonok nenápadný, ktorý však významne ovplyvnil smerovanie vedy a techniky od polovice 19. storočia do štyridsiatych rokov 20. storočia. Vo svete je známy ako islandský kalcit.

Dve tváre explózií

Explózie budú vždy fascinovať, najmä v čase mieru, keď nespôsobujú rozsiahle škody a nezraňujú. O explóziách, termobarických zbraniach a princípe ich fungovania si prečítajte rozhovor s prof. Karolom Jesenákom.

Upratovanie na orbite

V blízkom okolí Zeme sa nachádzajú státisíce kusov vesmírneho odpadu. Európska vesmírna agentúra chce nefunkčné satelity a iné väčšie zvyšky techniky z obežnej dráhy odstraňovať.

Skratky k civilizácii

Budovanie tunelov poznali už pravekí ľudia. Technika a stavebné postupy sa zmenili, účely, pre ktoré je pre nás výhodné rozširovať svoj životný priestor aj pod zem, sú však rovnaké.

Neveriť vlastným očiam

Pojem deepfake je slovná hračka, ktorá spája výrazy pre podvrh a hlboké učenie. Umelá inteligencia dokáže vytvárať falošné videozáznamy.

Živé zelené ostrovy

Vplyv človeka na krajinu je čoraz výraznejší. Budovanie priemyselných areálov negatívne vplýva na lokálnu biodiverzitu, preto je dôležité, aby ľudia prispievali k jej návratu.

Búrlivý júl

Spolu s letom každoročne prichádza obdobie búrok. Tie so sebou prinášajú nielen kalamity či povodne, ale aj ničivé blesky. Vtedy môže byť v ohrození zdravie, ale aj život.

Dopravné cintoríny

Z vrakovísk a šrotovísk po celom svete sa často stávajú cintoríny dopravných prostriedkov, ktoré slúžia ako svojské múzeá pod holým nebom.

Raketová loptička

Hmotnosť basketbalovej lopty je asi 600 gramov, tenisovej loptičky 60 gramov, pingpongová loptička váži 2,5 gramu. Ako môžeme využiť rozdiel ich hmotností na raketový štart?

Zmeny skupenstva v kuchyni

To, v akom skupenstve sa nejaká látka nachádza, závisí od dvoch parametrov – teploty a tlaku. S meniacim sa tlakom sa posúva aj teplota, pri ktorej dochádza k zmene skupenstva.

Ako kreslí príroda

Aj keď príroda kreslí zvieracie vzory na ich srsť či pokožku zložitejšie ako prikladaním štetca, dajú sa popísať a simulovať elegantnou matematikou.

Amazonské pyramídy

Letecké mapovanie lidarom odhalilo v bolívijskej Amazónii husté osídlenie so skorou zástavbou mestského typu vrátane viac ako 20 metrov vysokých pyramíd.

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. júla 2022, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke.