Preskočiť na obsah

Čo nájdete v Quarku 4/2020

  • 1. apríla 2020

Hlavná téma aprílového čísla Quarku je venovaná vírusom, ako aj aktuálnej situácii súvisiacej s koronavírusom.

Dvojitá hrozba

Chrípka je akútne respiračné ochorenie spôsobené vírusom chrípky. Vírus chrípky prvý raz izolovali v roku 1933 v Anglicku Wilson Smith, Patrick Playfair Laidlowa Christopher Andrews. V súčasnosti sú známe štyri typy vírusov chrípky: A, B, C a D. Najvariabilnejšie a pre ľudí najnebezpečnejšie sú vírusy chrípky typu A. Dôvody vyplývajú z charakteru vírusov – majú totiž genóm tvorený ôsmimi segmentmi vírusovej RNA a majú široké spektrum hostiteľov (ľudí a rôzne živočíchy, najmä vtáky a cicavce, napríklad prasatá, kone).

Nový koronavírus označený SARS-CoV-2 patrí do skupiny betakoronavírusov. Sú to vírusové častice s lipidickým obalom, v ktorom sú vnorené povrchové glykoproteíny pripomínajúce slnečnú korónu, prostredníctvom ktorých sa vírus viaže na hostiteľskú bunku. Podobne ako vírusy SARS-CoV a MERS-CoV preskočil SARS-CoV-2 medzidruhovú bariéru z pôvodného živočíšneho hostiteľa na človeka a začal sa šíriť medzi ľuďmi na rôznych kontinentoch.

Vesmírni hekeri

Pravdepodobnosť zneužitia komerčných vesmírnych satelitov významne zvyšuje skutočnosť, že v súčasnosti neexistujú spoločné pravidlá a normy kybernetickej bezpečnosti kozmických projektov.

Mesto moreplavcov

Cestovatelia alebo moreplavci mali v minulosti len málo možností získať potrebné údaje pre svoje expedície. Tesný vzťah dávnych hvezdárov a moreplavcov dokladajú mnohé pamiatky v portugalskej metropole Lisabon.

Túlavé vlny

V minulosti námorníci často rozprávali, ako ich loď z ničoho nič narazila na obrovskú, aspoň 15-metrovú vlnu. Ukazuje sa, že takéto a podobné tvrdenia nemuseli byť výplodom fantázie či námorníckeho rumu.

Digitálna starostlivosť

Nový softvér AdBiAn, ktorý vyvinuli brnianski arboristi v spolupráci s IT odborníkmi, vytvorí 3D model stromu, na ktorom je možné testovať jeho stabilitu v najslabších bodoch.

Prežijú bez nás?

O monitoringu nemanažovaných včelstiev na Slovensku sme sa rozprávali s Milanom Kodríkom a Matúšom Pavlem z Technickej univerzity vo Zvolene.

Satelitný smog prekáža výskumu

Astronómovia sa obávajú vplyvu satelitných megazoskupení na vedecký výskum. Preto dali vypracovať štúdiu, ktorá má pomôcť pochopiť vplyv zoskupení družíc na astronomické pozorovania.

Šanca pre Benátky

Benátky nepotrebujú, aby sa pre ne Jadranské more rozostupovalo ako Červené more v biblickom príbehu o Mojžišovi. Obyvateľov mesta má pred vysokou vodou ochrániť systém pohyblivých sklápacích protipovodňových brán nazvaný MOSE.

Konštantnosť konštánt

Fyzika má pevné základy a len tak ju niečo nerozhodí. Lenže keď niečo funguje priveľmi dlho a priveľmi dobre, prirodzene sa v tom začnú hľadať chyby.

Nové vydanie časopisu Quark nájdete v novinových stánkoch od 1. februára 2020. Želáte si dostávať časopis každý mesiac priamo do vašej poštovej schránky? Objednajte si zvýhodnené predplatné: www.quark.sk/predplatne/