Preskočiť na obsah

Centrum vedy

  • 28. apríla 2016

Centrum vedy vychádza aj z nám blízkeho učenia najznámejšieho pedagóga, filozofa, prírodovedca, jazykovedca a humanistu 17. storočia Jána Amosa Komenského, ktorý sa preslávil na svoju dobu revolučným pojmom „Škola hrou“. A presne týmto pojmom by sa dalo definovať centrum vedy, kde sa prelína zábava s učením.

 

Mnohí z vás sa určite pýtajú, čo to centrum vedy vôbec je. Po faktickej stránke sa jedná o veľkú budovu naplnenú interaktívnymi expozíciami, kde si každý nájde to svoje. Môže to byť miesto odpočinku, zábavy  alebo vzdelávacie zariadenie. Tým všetkým interaktívne centrum vedy naozaj je. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka. Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu spôsobom prístupným širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a napríklad aj otázky, na ktoré bude ďalej hľadať odpovede. To všetko s jednoduchým posolstvom: ,,Myslieť má zmysel“.

Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa snaží všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje.  Centrum vedy využíva interaktívne exponáty, ktoré majú náučnú hodnotu. Interaktívne exponáty povzbudzujú myslenie návštevníkov a vyzívajú ich k priamej interakcii. Animátori v Centre vedy nabádajú návštevníkov k fyzickému preskúmavaniu exponátov, usmerňujú a pomáhajú pri realizácii experimentov. Návštevníci zábavnou formou skúmajú, pozorujú čo sa po nimi realizovanom experimente deje s exponátom, čo sa mení a pritom sa nenásilnou formou učia.

IMG_2800

Centrum vedy sa usiluje o to, aby sa návštevníci zabavili, niečo nové sa naučili a aby pochopili rôzne princípy a mechanizmy v praxi. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Rovnako ako v škole je dôležitý medziľudský kontakt medzi študentmi a učiteľmi, aj Centrum vedy je miestom stretávania, ale skôr, ako nerovný vzťah poučovaného s poučovateľom, sú tu ľudia rovní v partnerskej úlohe, viac či menej skúsených prieskumníkov.

Úlohou centra vedy je zvýšiť záujem ľudí o vedu pomocou interaktívnych expozícií, motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Vytvoriť priestor na prebudenie záujmu a rozvoj tvorivosti. Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Ďalej zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby. Prezentovať slovenský priemysel, súšasný slovenský výskum a technologický vývoj. Zabezpečiť prepojenie základných vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote. Virtuálne prepojiť expozície s možnosťou vzdialenej interakcie. Príťažlivou formou zoznámiť najmä študentov stredných a vysokých škôl s novými technológiami.

Myšlienka centra vedy nie je nejako nová. Koncept, ktorý v sebe spája  školu, múzeum i zábavný park sa vyvinul v 70. rokoch v USA. Po celom svete je táto myšlienka pomerne známa, čo dokazuje bezmála 1170 centier vedy a poznania, a to nielen v postindustriálnych štátoch, ale aj napríklad v Mexiku, Poľsku alebo Maďarsku. Keďže aj na Slovensku chceme držať krok s modernou dobou a čo najefektívnejšie popularizovať vedu širokej verejnosti, CVTI SR prebralo túto myšlienku a zriadilo Zážitkové centrum vedy Aurelium.

IMG_3048 Exponát z centra vedy