Preskočiť na obsah

Aurelium EDU

  • 28. septembra 2020

Zážitkové centrum vedy AURELIUM vám prináša sériu krátkych edukačných videí o fungovaní interaktívnych exponátov. V AURELIU sa môžete zoznámiť s fungovaním rôznych fyzikálnych zákonov a sami objavujete, ako veci a javy fungujú. Poučky a vzorce u nás ožívajú vašim dotykom. Séria videí je určená nielen pre pedagógov, ale aj pre malých i veľkých zvedavcov. Zažite vedu naživo.

Zážitkové centrum vedy AURELIUM vám prináša sériu krátkych edukačných videí o fungovaní interaktívnych exponátov. V AURELIU sa môžete zoznámiť s fungovaním rôznych fyzikálnych zákonov a sami objavujete, ako veci a javy fungujú. Poučky a vzorce u nás ožívajú vašim dotykom. Séria videí je určená nielen pre pedagógov, ale aj pre malých i veľkých zvedavcov. Zažite vedu naživo.

Počas mesiacov, kedy kvôli koronakríze bolo Aurelium zatvorené a nebolo možné ho navštíviť fyzicky, začala vznikať séria inštruktážnych krátkych videí, aby sa študenti, pedagógovia ale i široká verejnosť mohla vzdelávať online bez možnosti fyzického kontaktu s exponátmi.

Cieľom týchto edukačných videí je sprostredkovať teoretické učivo a názornou ukážkou demonštrovať, ako fungujú rôzne fyzikálne javy. Diváci tak majú možnosť zoznámiť sa s fungovaním a princípmi napríklad elektromagnetizmu, solárnej energie či statickej elektriny či potenciálu kovov.

Pedagógovia ich môžu využiť v rámci prednášok na zatraktívnenie výučby.

Videá sú k dispozícií zdarma na youtube kanáli: 

🎦 Solárne lietadlá

Solárne lietadlá sú štyri modely lietadielok zavesené na otočnom ráme, ktoré majú zo spodnej časti na krídlach fotovoltické panely. Návštevníci pomocou zrkadiel pohyblivých zrkadiel nasmerujú odrazené svetlo z halogénových reflektorov na fotovoltické panely na spodných plochách krídel lietadielok. Dopadajúce svetlo vo fotovoltických paneloch vygeneruje dostatok elektrickej energie pre motorčeky s vrtuľami. Ich otáčaním vznikne sila, ktorá roztočí celý otočný rám s lietadielkami. Všetky lietadielka sú orientované v tom istom smere otáčania. Exponát je zameraný na hravú demonštráciu možností napájania bezpilotných lietadiel fotočlánkom na získanie úplnej energetickej nezávislosti pri plnení zvolených úloh.

🎦 Van de Graaffov generátor

Exponát názorne demonštruje základný jav elektromagnetizmu a účinky statickej elektriny. Dominantná kovová guľa sa nachádza na konci valca, v ktorom prechádza pohyblivý dielektrický pás. Poháňaný je vonkajšou kľukou na remenici. Trením je vytváraný elektrostatický náboj prenášaný na povrch gule. Priblížením negatívne nabitého úderníčka vznikne efektný výboj. Okrem možnosti použitia úderníčka pre vznik iskrového výboja je návštevníkom umožnené, aby sa nabili dotykom gule – rukou. Vtedy sa náboj prenesie na telo návštevníka čo môže spôsobiť iskrový výboj medzi návštevníkmi. Prvá možnosť interakcie: Dotknite sa gule rukou. Otáčaním kľuky nabite guľu statickou elektrinou a sledujte ako sa na Vás prenesie elektrostatický náboj, čo zapríčiní postavenie vlasov, prípadne preskakovanie iskier. Druhá možnosť interakcie: Ak sa k nabitej guli priblížite uzemneným úderníkom, vznikne elektrostatický výboj sprevádzaný zapraskaním.

🎦 Potenciál kovov

Exponát ozrejmuje základné javy elektromagnetizmu a demonštruje rôzne potenciály kovov na princípe galvanického článku. Elektródy z rôznych materiálov (meď, titán, hliník, cín a železo) sú prepojené na miliampérmeter s rozsahom 0-20mA. Návštevník ich spája vlastným telom. Vytvára elektrické spojenie dotykom pravej ruky na jeden z materiálov pravej strany stola a ľavej na iný z druhej strany. Je schopný pozorovať rôzne potenciály rôznych kovov vďaka pretekajúcemu prúdu miliampérmetrom. Exponát pracuje s využitím princípu rozdielu potenciálu na rôznych elektródach, čo je dané rôznymi použitými materiálmi.

Interakcia návštevníka s exponátom: Obojručne spojte vzorky z rôznych kovových materiálov tak, aby ste pravú ruku položili na dlaňový výrez pravej polovice stola a ľavú na dlaň ľavej časti. Takto uzavriete elektrický obvod. Sledujte, ako vaše vlastné telo funguje ako elektrolyt. Výslednú hodnotu elektrického prúdu môžete vidieť na orientačnej LED-stupnici. Kombinujte rôzne materiály.

🎦 Kreslenie svetlom

Exponát tvorí luminiscenčný panel, ktorý je založený na efekte fosforescencie, ktorá nastáva po ožiarení plochy pomocou zdroja bieleho alebo modrého svetla. Exponát umožňuje návštevníkovi vstúpiť do interaktívneho laboratória pre ovládanie svetla prostredníctvom fascinujúcich technológií.

Interakcia návštevníka s exponátom: Návštevník kreslí alebo vytvára rôzne vizuálne obrazy pomocou bodového zdroja svetla (napr. funkciou baterka na mobilnom telefóne). Jeho pohyb sa zachytáva na časozbernej kamere (digitálny fotoaparát s dlhou expozíciou). Výsledný obraz sa prenáša na obrazovku. Zahájenie procesu expozície je možné kontrolovať na základe spínača.