Preskočiť na obsah

Ako sa „rodia“ vedci?

 • 16. júla 2022

V Aureliu sa každoročne koná celoslovenské kolo súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT). FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie.

Festival vedy a techniky AMAVET 2021 v Aureliu

Celoštátnemu finále FVAT predchádzajú krajské kolá v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice alebo Prešov (Košický a Prešovský kraj). My sme sa boli pozrieť na to, kde žiaci svoje projekty po prvý krát ukázali mimo školských lavíc. Malokarpatský festival vedy a techniky AMAVET 2022 sa konal v Modre a predstavil desať zaujímavých projektov. Priamo v školských laviciach vznikajú nové nápady a sú to práve nadšení pedagógovia, ktorí motivujú žiakov nielen učiť sa, ale aj premýšľať a vymýšľať nové nápady. Takto vznikli aj vybrané projekty v klube Amavet 944 Impulz v Modre.

Mia Lišková: Vplyv farby svetla na fotosyntézu rastlín

„Môj projekt vychádza z medzipredmetových vzťahov dvoch odlišných prírodovedných predmetov, fyziky a biológie. Zatiaľ čo fyzika skúma vlastnosti prírodných objektov a javov a zákonité súvislosti medzi nimi, biológia sa zameriava na získavanie poznatkov o živých organizmoch, ich vzájomných vzťahoch, vzťahoch k neživému prostrediu, k človeku, ako aj o vzťahoch človeka k nim. Moja aktivita sa zameriava na fyzikálnu tému Svetlo a biologickú tému Fotosyntéza. Zamýšľala som sa nad otázkou: Potrebujú rastliny k rastu každú zložku svetla, alebo im stačí len jedna, prípadne dve? Vo svojom experimente som pracovala so semenami Fazule kríčkovej. Využila som jej rýchly a bujný rast.“

Mia vychádzala z hypotézy, že rastliny pod červeným filtrom budú rásť najrýchlejšie a pod zeleným najpomalšie, lebo rastliny pri fotosyntéze absorbujú červenú a modrú zložku svetla. Sú totiž pre rastliny energeticky najvýhodnejšie. Hypotéza sa jej po tomto experimente vyvrátila a rastlina sa najrýchlejšie vytiahla do výšky pod žltým svetlom.  mohlo to byť. Mia začala uvažovať nad tým, že tieto filtre boli skrátka príliš tmavé na to,  aby z nich rastlina čerpala svetlo, resp. na pomalší rast mohla vplývať aj rozličná vlnová dĺžka svetla.

Jej poznatky sú zatiaľ v začiatkoch, ale možno raz prispeje k efektivite poľnohospodárstva a pestovaniu v skleníkoch.

Adam Hunčaga: Model umelého dažďa

Adam sa rozhodol pre ambiciózny cieľ. S podporou veľkej firmy by jedného dňa chcel rozbehnúť výskum v oblasti získavania vodných zdrojov, ktoré sa v časoch klimatickej zmeny nezvratne strácajú.

 „Veľkým problémom na Zemi je nedostatok vody. V Arabských Emirátoch chceli problém vyriešiť tak, že vystrelili elektrický náboj do ovzdušia, aby spustili dážď a zvýšili pravdepodobnosť že bude pršať. Ja to chcem vyskúšať inou metódou na mojom modeli. Účelom projektu bolo zistiť, či by som vedel vyvolať mnou vyrobený dážď. Môj model by mal simulovať skutočnú možnosť, ako vyrábať dážď v časoch extrémneho sucha a tepla.
Na simuláciu projektu som využil model – terárium. V teráriu je nad kahanom umiestnená odparovacia miska napustená vodou. Vodný výpar poháňa ventilátor nad rastlinné pole, kde sme zabezpečili spätný kondenzát.“

 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci
 • Amavet- ako sa rodia vedci

  Amavet- ako sa rodia vedci

Táto malá ukážka ambicióznych nápadov je dôkazom, že motivovať žiakov už na základnej škole má zmysel, pretože sú zvedaví, vedia uvažovať a vedia prinášať invenčné nápady a riešenia. Podporujme ich spolu. Výsledkom snaženia môže byť medzinárodný úspech, ktorý dosiahli účastníci minuloročného Festivalu vedy a techniky. Víťazi a víťazky prezentovali svoje úspešné projekty v zahraničí.

VIDEO – Zostrih 24. ročníka FVAT

Zdroj: Aurelium a FVAT Amavet