Preskočiť na obsah

24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET má svojich víťazov

 • 11. novembra 2021

Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil od 8. do 9. novembra 2021 ako Otváracie podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), konané prezenčne. Z krajských kôl postúpilo na celoslovenské finále 61 súťažiacich so 44 vedátorskými projektami. Celkový počet účastníkov, vrátane sprevádzajúcich učiteľov, odbornej hodnotiacej komisie, hostí a organizátorov bol 120.

Už piaty rok je odborným garantom FVAT Slovenská akadémia vied spoločne s univerzitami – Žilinská univerzita v Žiline, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave.  Za všetkých garantov v otváracom príhovore prehovoril predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., ktorý zdôraznil význam FVAT už oslovením účastníkov: „Milé budúce kolegyne a budúci kolegovia! AMAVET je jedno z najúžasnejších podujatí, ktoré na Slovensku máme. Dôvod je jednoduchý – budúcnosť si musíme pestovať dnes, pretože to, čo urobíme dnes sa prejaví v budúcnosti.“

SAV bola v tomto roku aj sponzorom podujatia, pretože Virologický ústav urobil analýzu PCR testov všetkým účastníkom festivalu AMAVET. Organizátori úprimne poďakovali Biomedicinskemu centru SAV za vykonanie RT-PCR testov, čím umožnili bezpečný priebeh podujatia.

Po zaujímavej diskusii pred mladými vedátormi z celého Slovenska zaznelo aj posolstvo Otvorenia TVT z úst predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka: „Súčasná pandémia má aj pozitívnu stránku. Uzavreli sa hranice a nič sme nemohli doviezť z Ameriky ani z iných krajín. Vtedy nastúpili úplne kvalifikovaní slovenskí vedeckí pracovníci a zrazu „zachránili“ Slovensko! Všetci si preto uvedomujeme, že existujú tu ľudia so zmyslom robiť dobrú vedu aj v Slovenskej republike. Buďme hrdí na seba a na Slovensko!“

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS)

Výsledková listina ročníka celoštátneho finále súťaže FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET:

Postupy na prestížne súťaže avýstavy pre mladých vedcov

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS)

Jakub Gál za projekt Efektívna kamera s akcelerátorom násobenia tenzorov a optimalizovanou architektúrou konvolučnej neurónovej siete

Marek Červeň a Martin Pecko za projekt Dekarbonizácia emisných plynov vstrekovaním hydroxidu sodného

Laura Ivančová a Katarína Fabuľová za projekt Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy

Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF)

Matej Gurňák za projekt Vývoj komplexného bezpilotného leteckého systému

Lucia Cengelová za projekt Výpočetný dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov

Genius Olympiad ART & SCIENCE

Erika Halčáková za projekt Prírodný spôsob zlepšenia kvality vlasov

International Swiss Talent Forum

Dominika Čerňanská za projekt Optimalizácia lisovania ľaničníka siateho a charakterizácia ľaničníkového oleja

MILSET Expo-Sciences Europe (ESE)

Vratko Hajdučík za projekt Inteligentná peltierova minichladnička/mraznička/ohrev s temperovaním/dataloger

Dana Trnková za projekt Vplyv umiestnenia úľov na početnosť Varroa destructor

Step into the Future

Ramona Valková za projekt Terraforming Venuše

Ondrej Škorňák a Lukáš Hošek za projekt Tlačidlový tester PPP 7E5

Vernadsky National Contest

Michal Trúchly za projekt Výrobník plastu pre 3D tlač s PET fliaš

Alex Kanderka a Jozef Jabczun za projekt PCB v regióne Zemplín a potenciálne možnosti ich sanácie

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. za najlepší vedecký projekt Festival vedy a techniky AMAVET

Laura Ivančová a Katarína Fabuľová za projekt Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univiverzity Komenského prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. za najlepší vedecký projektv kat. stredné školy

Erika Halčáková za projekt Prírodný spôsob zlepšenia kvality vlasov

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. za najlepší vedecký projekt v kat. základné školy

Natália Bucková za projekt Myš domáca a prírodné pachy

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Lucia Cengelová za projekt Výpočetný dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov

Špeciálnu cenu odbornej hodnotiacej komisie

Radovan Štefančín a Aneta Štefančínová za projekt Zavlažíme Saharu morskou vodou?

Matej Drugda a Andrej Drugda za projekt Migračné trasy jeleňa lesného v hornom Novohrade

Lívia Jakubíková a Andrea Klimantová za projekt Duonum?

Jakub Kovaľ a Filip Lajtar za projekt Želé medvedíky aproteáza

Sára Kucková a Petra Peregrinová za projekt Ako zvýšiť zaočkovanosť uštudentov

Aneta Štefančínová a Iveta Štefančínová za projekt Geochemická analýza solí na dobývacom území Solivar

Natália Bucková za projekt Myš domáca a prírodné pachy

Júlia Štupáková za projekt EC-games (Education Cards)

Matej Kmec za projekt Med – tekuté zlato Slovenska

Tomáš Gaňa za projekt Satelitná navigácia do ruky

Matej Bartoš za projekt Skúmanie magnetického poľa

Lukáš Gališin za projekt Inteligentné ovládanie motorov

Michal Kováč za projekt Fotogrametria

Karolína Mravcová za projekt Vplyv nezdravého životného štýlu na ochorenia chrbtice a ich eliminácia

Michal Novák za projekt Platforma na vývoj automatizovaných systémov auta

Vyhlásenie výsledkov


Sprievodný program FVAT AMAVET Samuel Smoter a Janka Šišková

Otvorenie Festivalu vedy a techniky AMAVET a Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021

Zdroj: Tlačová správa AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy – je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 31 rokov. Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET
 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Festival vedy a techniky AMAVET