Preskočiť na obsah

Fyzika v našom živote. Súťaž študentských prác

 • 8. marca 2022

Kde všade v každodennom živote môžeme nájsť fyzikálne javy? Študenti si mohli vybrať jeden fyzikálny jav, s ktorým sa môžu stretnúť v bežnom živote, či pri každodenných činnostiach. Spoločne s pedagógom natočili videá, kde sa tento jav pokúsili zrozumiteľne vysvetliť.

Koncom roka 2021 ZCV AURELIUM vyhlásilo celoslovenskú súťaž Fyzika v našom živote. Zapojilo sa 10 škôl z celého Slovenska a prijali sme spolu 14  videí od jednotlivcov ale aj celých školských kolektívov.

Aké bolo zadanie?

Vyberte si jeden fyzikálny zákon zo zoznamu tém. S pomocou vášho pedagóga vymyslite, ako by mohol daný fyzikálny zákon fungovať v bežnom živote. Premýšľajte nad tým, kde sa s daným javom môžete stretnúť a počas vyučovania vymyslite nápadité video, kde tento jav vysvetlíte a názorne predvediete.

Aké boli tematické okruhy?

 1. Statická elektrina
 2. Termodynamika
 3. Hydraulika
 4. Perpetuum mobile
 5. Čierne diery
 6. Dynamo
 7. Solárna energia
 8. Veterná energia
 9. Archimedov zákon
 10. Pascalov zákon
 11. Zákon zachovania hybnosti
 12. Teória chaosu
 13. Gyroskop  

Študenti mali natočiť krátke video na  mobilný telefón alebo iné záznamové médium, upraviť ho a poslať do 30. októbra 2021. Porota zložená z odborných pracovníkov CVTI SR zasadala 11. novembra a hodnotila kvalitu videí. Do súťaže sa zapojilo spolu 10 škôl a hodnotilo sa 14 videí. Následne porota vybrala 3 najlepšie videá na základe nasledujúcich kritérií: zrozumiteľnosť, originálnosť, úroveň spracovania témy a kvalita videa.

Vo štvrtok 24. marca 2022 sa uskutočnilo odovzdávanie cien Aurelia.

Porota ocenila tri víťazné práce:

1. miesto: Oktáva B, IV. A SŠŠ Nitra: Archimedov zákon

2. miesto: Anna Podmanická, Kvinta B, Gymnázium Varšavská, Žilina: Teória chaosu

3. miesto: Filip Šustek, Gymnázium Varšavská, Žilina: Perpetuum mobile

Víťazom srdečne gratulujeme.

 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021
 • Súťaž Fyzika v našom živote 2021

  Súťaž Fyzika v našom živote 2021