Zobrazovanie a vizualizácia

Exponát opisuje vývoj technológií zobrazovania od jednoduchých mechanických zariadení na báze stroboskopického javu, cez konštrukciu CRT obrazovky, až po konštrukciu a princíp činnosti LCD alebo LED obrazovky a moderných projektorov založených na princípe modulácie svetla (DLP, TFT).

Princíp:

V rámci exponátu je možné oboznámiť sa so stroboskopickým javom a pozorovať pomocou stroboskopického kolotoča jednoduchú animáciu (zdanlivý pohyb za sebou rýchlo nasledujúcich obrázkov). Taktiež poskytuje možnosť interaktívne pracovať s elektrónovým lúčom v CRT obrazovke pomocou priloženého magnetu. Znázorňuje LCD obrazovku s obrazom v priereze s jednotlivými vrstvami LCD panelu od vrchnej až po spodnú s podsvietením. Ukazuje ako funguje projektor vo vnútri pri projekcii obrazu na stenu.

Obsahom informačného panelu je tiež priblíženie problematiky 3D zobrazovania, od princípov cez implementáciu až po využitie v bežnom živote, technickej a medicínskej vizualizácii.

Postup:

Pomocou stroboskopického kolotoča pozorujte jednoduchú animáciu (zdanlivý pohyb za sebou rýchlo nasledujúcich obrázkov).

Pomocou priloženého magnetu máte možnosť interaktívne manipulovať s elektrónovým lúčom v CRT obrazovke.

OBLASŤ: Vlnenie, Svetlo, Optika

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Spomínané princípy sú využiteľné pre zvyšovanie účinnosti svetelných zdrojov, znižovanie ich energetickej náročnosti. Skvalitňovanie obrazu LCD (aj CRT) monitorov. Skracovanie ich odozvy, zvyšovanie rozlíšenia, znižovanie spotreby atď.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina