Zničené exponáty

Zážitkové centrum vedy Aurelium v sebe spája  školu, múzeum i zábavný park. Vytvorené bolo pre vás všetkých s cieľom odniesť si nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Avšak niektorí návštevníci Aurelium poňali ako ihrisko, kde sa prídu vyblázniť. Samozrejme je naším cieľom, aby ste si vedomosti odnášali zábavnou formou, ale určité exponáty sú veľmi krehké a je potrebné zaobchádzať s nimi šetrne. Veľmi často však nachádzame silou a úmyselne zničené exponáty, pričom zničenie nebolo spôsobené nedokonalosťou výroby, ale nezodpovednosťou návštevníkov.

Chceli by sme vás poprosiť, aby ste k exponátom pristupovali šetrne ako k zdrojom poznania a mysleli aj na tých, ktorí prídu po vás. Naši animátori vám veľmi ochotne pomôžu a vysvetlia, ako daný exponát funguje a ako by ste s ním mali zaobchádzať tak, aby ste mali z toho zábavu a odniesli si nové poznatky vy, ale aj budúci návštevníci. Ďakujeme a teším sa na vás v ZCV Aurelium.