Zdroje svetla

Exponát prezentuje návštevníkom základné technológie fotoniky. Expozícia demonštruje vývoj moderných zdrojov svetla, od elektrickej žiarovky cez žiarivku, LED až po laser a ich uplatnenie v praxi.

Fotonika je odbor na rozhraní fyzikálnych a technických vied, ktorý skúma generáciu, prenos a detekciu svetla a iných foriem žiarivej energie, ktorých nositeľom je fotón.

Princíp:

Svetlomet poukazuje na využitie mechatronických a elektronických komponentov ako integrálnej súčasti moderných svetelných zdrojov. Cez prierez možno vidieť z čoho sa skladajú a ako pracujú dnešné moderné mechatronické systémy v spojení s optickými systémami.

Postup:

Prepínajte rôzne režimy svetlometu a pozorujte spätnú väzbu komplexného mechatronického systému. Sledujte ako reaguje na pokyny a ako pracuje mechatronika a optika svetlometu, ktorá je bežne ukrytá pod kapotou automobilu.

OBLASŤ: Elektrina, Magnetizmus, Komunikačné technológie

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Svetlomety rôznych druhov sa používajú v automobilovom priemysle a stretávame sa s nimi v každodennom živote.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Strojnícka fakulta STU, Bratislava
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina