Začnite nový školský rok so ZCV Aurelium

Nový školský rok prináša nové výzvy a zážitky. Čo tak začať ten nasledujúci so ZCV Aurelium? Môžete u nás obohatiť svoje vyučovacie hodiny názornými ukážkami pomocou množstva exponátov, ktoré pútavým spôsobom prezentujú najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Bežné vyučovanie sa tak v ZCV Aurelium môže stať zábavnou cestou k poznaniu a vzbudiť záujem o otázky týkajúce sa vedy. Milé pedagogičky a milí pedagógovia gymnázií a stredných škôl, prihláste sa so svojimi triedami už teraz na exkurziu na septembrové termíny do ZCV Aurelium. Príďte sa presvedčiť, že aj veda môže byť zábavná. Tešíme sa na vás!

­