Zábavný priemyselný robot

Exponát predstavuje zábavnú aplikáciu s priemyselným robotom s možnosťou ovládania robota cez mobilný telefón a rozpoznávaním 3D objektov prostredníctvom 3D priemyselnej kamery (3D profilera).

Princíp:

Robot je ovládaný pomocou PLC (Programmable Logic Controller – Programovateľnej logickej jednotky) cez WiFi a prostredníctvom protokolov TCP/IP, Profinet a EtherCat.

Postup:

Pomocou softvérovej aplikácie mobilného zariadenia a dotykového displeja ovládajte robota. Sledujte možnosti využitia automatizácie a robotických zariadení.

OBLASŤ: Robotika, Automatizácia

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Roboty a automatizované stroje sa využívajú v rôznych priemyselných továrňach a závodoch ako napríklad v automobilkách.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nitra
Vysoké školy:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina