Virtuálny svet

Posolstvom exponátu je ukázať, že okolo nás sa nachádzajú nové svety netušenej zložitosti, ktoré sú pozorovateľné a obsiahnuteľné iba s využitím najmodernejších zobrazovacích a informačných prostriedkov.

Princíp:

Exponát pozostáva z dvoch interakčných miest, vybavených dotykovým displejom príp. 3D myšou. Zvolený obsah sa premieta na veľkoplošný displej prostredníctvom sústavy projektorov. Riešenie informačného systému je založené na základe webového rozhrania, prostredníctvom ktorého návštevník kontroluje databázu panoramatických snímok s ultra vysokým rozlíšením. Súbor extrémnych detailov je znázornený na tlačenom paneli, ktorý sa nachádza na spodnej časti premietacej plochy.

Postup:

Vyberte si oblasť záujmu a pohybujte sa buď v 2D priestore obrazu alebo si selektujte objekty, ktoré sa zväčšia na úroveň nasledujúcej panorámy. Pokúste sa uhádnuť a nájsť odpoveď na otázku, ktoré reálne predmety obsahujú detaily zo spodnej časti premietacej plochy.

OBLASŤ: Vlnenie, Svetlo, Optika

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Využitie nachádza v oblasti komunikácie vedcov a propagátorov vedy so širokým publikom. Umožňuje priblížiť verejnosti objekty a detaily neviditeľné voľným okom.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina