Vedeli ste, že ZCV Aurelium patrí pod Centrum vedecko-technických informácií SR?

Zážitkové centrum vedy Aurelium bolo zriadené v rámci projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, ktorý realizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

Už zajtra, 25. 1. 2018 o 17.00 hod., sa v CVTI SR koná prvá Veda v CENTRE v novom roku 2018 na tému ´ODPAD AKO ZISK´. Hosťom bude vedec, strojár ­- konštruktér a uznávaný odborník v oblasti výskumu a vývoja progresívnych  technológií zhodnocovania odpadu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Okrem ného porozpráva o tom, že odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa chceme zbaviť, alebo sa jej v súlade so zákonom musíme zbaviť. A tak sa odpadu, v zmysle zákona, najčastejšie zbavujeme pre nás tou najjednoduchšou cestou, vyhadzujeme ho na skládky. A pritom si ani neuvedomujeme, že odpad je a môže byť významným zdrojom surovín alebo energie… Ak sa chcete dozvedieť viac, príďte vo štvrtok, 25. 1. o 17.00 hod. do CVTI SR. Tešíme sa na vás!

CVTI SR rámci Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku najmä: organizáciou popularizačných podujatí – Veda v CENTRE, Vedecká cukráreňTýždeň vedy a techniky na Slovensku, alebo Festival vedeckých filmov (FVF), správou a obsahovým napĺňaním popularizačných webových stránok a sociálnych sietíVEDANADOSAH.sk, www.quark.sk, Facebook – Veda na dosah, Časopis Quark, alebo vydávaním elektronických i tlačených periodík a publikácií popularizujúcich vedu a techniku. O našich ďalších aktivitách sa dozviete na webe www.cvtisr.sk.