Tip na výlet – Sandberg

Ďalším miestom, kde vám odporúčame zájsť v rámci letných výletov, je významná paleontologická lokalita Sanberg. Neďaleko Devínskej Kobyly, lepšie povedané pod jej južným svahom sa rozprestiera dlhá, široká a plytká morská zátoka. Život tu pulzuje v plytkých zátočinách a more je plné rýb, žralokov, veľrýb, tuleňov, drobných morských živočíchov, ulitníkov, rias a morských rastlín. Okolité skalnaté pobrežie obývajú morskí vtáci, sovy, nosorožce, jelene, tapíry, psovité dravce i opice. Nie je to fantázia, ani výmysel, iba sme sa presunuli o približne 70 miliónov rokov nazad v čase a navštívili sme Sandberg – jednu z najvýznamnejších geologických lokalít Slovenska, na stenách ktorej sa zastavil čas.

­

Sanberg2Na západnom kopci nad Devínskou Novou Vsou sa už od dávna ťažil piesok – ako zdroj stavebného materiálu. Bohužiaľ, práve touto ťažbou boli mnohé tunajšie zachované skameneliny nenávratne stratené, alebo zničené. Vek najstarších odhalených geologických vrstiev, ktoré obsahujú skameneliny sa odhaduje na 140 – 160 miliónov rokov a datujú sa do obdobia strednej a vrchnej jury [prof. RNDr. Milan Mišík, DRSc., Geologické potulky Slovenskom, vyd. 1974, SPN]. Na túto najspodnejšiu najstaršiu vrstvu môžeme naraziť už pri úpätí Sandbergu v opustenom malom lome pri rieke Morava. Vrch Sandberg bol od prvohôr až po treťohory súčasťou pravekého mora Tethys a podľa toho ako sa menila výška jeho hladiny bol jeho dnom, útesom, i brehom…Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si článok Sandberg – skamenelý čas na portáli VEDANADOSAH.sk.

Foto: www.devinskakobyla.sk